TERMENII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI

www.laroche-posay.ro

ÎNCEPÂND CU DATA DE [01.05.2018]

Bine ați venit pe webiste-ul dedicat www.laroche-posay.ro (în continuare denumit "Website").

Citiți cu atenție acești Termeni de utilizare care guvernează utilizarea acestui website (în continuare denumiți “ Termeni de utilizare”). Prin folosirea acestui Website sunteți de acord cu conținutul Termenilor de utilizare.

În legătură cu orice întrebări legate de utilizarea website-ului, ne puteți contacta la următoarea adresă: Calea Floreasca 169A, corp A, etaj 6, sector 1, Bucuresti.

LEGAL NOTICE

Website URL: www.laroche-posay.ro

 

Contact : E-mail: [email protected] - Phone number: +4021 204 0000

Publication director :  PANAYOTOVA Vanya 

Publisher : SC L'Orèal Romania SRL,, with registered office at Calea Floreasca 169A, building A, Et 6, Floreasca Business Park, sector 1, Bucharest, registered in the Trade Register with registration number: J40 / 6064/1997, CUI: 9638038 acting on behalf of the L'Orèal Paris brand (hereinafter referred to as " Editor " or "We" ).

Hosted by : L'Orèal SA - ETABLISSEMENT, a company within the L'Orèal Group, headquartered at Rue Martre 41. in PARIS - Clichy, registered in the Trade Register under registration number: FR10632012100;

Capitolul 1. Organizatorii

1.1 Campania "Campanie Lipikar E-sampling La Roche-Posay" („Campania”) este organizata si desfasurata de catre L’Oreal Romania SRL, societate romana, cu sediul in Calea Floreasca, nr. 169A, cladirea A, etaj 6, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/6064/1997 cod unic de inregistrare RO9638038, avand contul IBAN RO49BRDE 140S V010 2146 4500, deschis la BRD GSG SMCC, Regulamentul Oficial este întocmit și va fi facut public conform legislației aplicabile în România,pe siteul oficial La Roche-Posay Romania, de asemenea regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui consumator (i) în baza unui apel telefonic la Infoline 021.204.00.00 între orele 09:00-18:00, de luni până vineri, exclusiv sarbătorile legale, pe întreaga durata a Campaniei , sau (iii) poate fi obținut prin trimiterea unei solicitări scrise prin poștă, în atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia menționat la punctul 1.1. de mai sus, pe toată durata de desfășurare a Campaniei.

1.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.

1.3 Campania va putea fi întrerupta de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfăşurare, în cazul apariţiei unei situaţii de forţă majoră sau al modificării Regulamentului Campaniei.

1.4 Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Anexele sau actele adiţionale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

1.5 In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator.

1.6 Prin participarea la acesta Campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.reprezentata prin Dna.Vanya Panayotova in calitate de Director General, denumita in continuare „Organizatorul”.

1.7 Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile acestui regulament oficial, denumit în cele ce urmează ”Regulamentul”.

Capitolul 2. Durata şi aria de desfăşurare a Campaniei

 

    2.1. Campania Lipikar E-sampling La Roche-Posay se va desfăşura în perioada 1-31 iulie 2021.

Capitolul 3. Drept de Participare

 

3.1 Campanie este deschisa participarii persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani, împliniti pâna la data începerii Campaniei, cetățeni români sau cetățeni străini, rezidenți în România, sau cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în România care sunt abonați la Newsletterul La Roche-Posay,

3.2 La acesta Campanienu au drept de participare următoarele persoane:
a. prepuși (inclusiv, însa fără a se limita la angajații Organizatorului);
b. prepușii (inclusiv, însa fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locația Organizatorului în care sunt alocați acești prepuși;
c. prepușii (inclusiv, însa fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, și al oricăror imobile/locații în cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea. Se aplică prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajații acestor prestatori o desfășoară, sau de timpul pe care îl petrec în imobilele/locațiile în cadrul cărora Organizatroul își desfășoară activitatea;
d. membrii familiilor prepușilor mentionați la punctele a. – c. de mai sus (însemnând copii, parinți, soț/soție, frate/sora);
e. persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor cu vârsta minimă acceptată conform prezentului regulament.
f. Persoanele juridice
g. persoanele care nu sunt abonate la newsletterul La Roche-Posay in perioada Campaniei.

Capitorul 4. Marcile şi Produsele Participante

    4.1 La acesta Campanie vor participa produsele La Roche-Posay, Lipikar denumite în continuare “Produse Participante”.

Capitolul 5. Mecanismul Campaniei

5.1. Produse Participante: Lipikar, La Roche-Posay comercializate de catre L’Oreal Romania SRL.

5.2. Newsletter La Roche-Posay– este un buletin informativ electronic trimis prin intermediul e-mail catre o baza de date de Utilizatori ce si-au exprimat acordul pentru a primi acest tip de informatii din partea brandului La Roche-Posay.

Utilizator – persoane care si-au exprimat acordul de a primi din partea brandului La Roche-Posay - Newsletter-ul La Roche-Posay.

5.3. Mecanism:

In data de 23.06.2021, Organizatorul va anunta prin intermediul unui newsletter inceperea Campaniei Lipikar E-sampling La Roche-Posay.

Pentru a participa in Campania Lipikar E-sampling La Roche-Posay Participantii trebuie sa parcurga pasii

necesari inregistrarii in Campanie, dupa cum urmeaza:
să aibă vârsta de 18 ani împlinită la momentul înscrierii în Campanie;
să fie persoane fizice cu domiciliul stabil sau reședință în România;
sa fie inscrisi la Newsletter La Roche-Posay in perioada desfasurarii Campaniei;
sa completeze formularul de inscriere in Campanie primit prin intermediul Newletter-ului La Roche-Posay.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare orice inscriere, in consecinta, sa elimine participarea in Campanie ce contine o inregistrare asupra careia planeaza suspiciuni de falsitate sau de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial si/sau a legilor in vigoare, sau pe care acesta nu o considera potrivita/decenta.

5.6. Un participant are dreptul sa se inscrie in campanie o singura data. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

6. Capitolul 6. Sachetii oferiti în cadrul Campaniei

6.1. Mostre si valoarea acestora.

In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele mostre:
20.000 de bucati de brosuri Lipikar Shower Routine – valoarea per bucata este de 2 RON (cu TVA)
20.000 de bucati de sachet Lipikar Lait 7ml – valoarea per bucata este de 4 RON (cu TVA)
20.000 de bucati de sachet Lipikar Gel Lavant 7ml – valoarea per bucata este de 4 RON (cu TVA)
Valoarea totala a mostrelor este 20.000 x 10 = 200.000 RON lei TVA inclus

6.2. Procedura de acordare a mostrelor:
Mostrele se vor trimite prin curier prin intermediul agentiei More Results Marketing SRL in termen de 60 de zile lucratoare de la momentul înscrierii în Campanie.

6.3. Daca in timpul Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun participant ori se inscriu/participa mai putini participanti decat numarul mostrelor, atunci mostrele Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

6.4. Mostrele acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.

6.5. Toate mostrele neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Beneficiarului, care-si rezerva dreptul de a le folosi în campaniile următoare.

6.6. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui participant de a intra in posesia mostrelor.

Capitolul 7. Procedura de validare si punere in posesie a mostrelor

7.1. Mostrele vor fi livrate consumatorilor in termen de 60 de zile lucratoare de la momentul înscrierii în Campanie.

Capitolul 8. Drepturi, obligatii, responsabilitati

8.1. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament nu se iau in considerare.

8.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru livrarea cu intarziere a produselor de catre Posta Romana sau firmele de curierat.

8.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Campanie in perioada de desfasurare a Campaniei.

8.4. Organizatorul nu are obligatia de a verifica si nu este responsabil pentru autenticitatea numelui de utilizator, sau in cazul in care acesta afecteaza drepturile tertilor, in special dreptul la un nume sau alte drepturi personale, dreptul la un nume comercial, dreptul la o marca comerciala sau alte drepturi de proprietate intelectuala.

8.5. Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare actiune a sa in cadrul acestei Campanii.

Capitolul 9. Litigii şi legea aplicabilă

9.1 Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi oricare dintre participanţii, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti române competente.

9.2 Legea aplicabila acestui Regulament este legea română.

Capitolul 10. Taxe şi Impozite Aferente

10.1 Organizatorul nu este raspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă, pentru premii a caror valoare individuala depaseste 600 de lei, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

Capitolul 11. Încetarea Campaniei

Campanie încetează prin următoarele modalităţi:
(i) prin ajungere la termen;
(ii) prin apariţia unui caz de forţă majoră;
(iii) din motive independente de voinţa Organizatorului de a continua Campania, cum ar fi epuizarea stocului de premii;
(iv) prin decizia Organizatorului.

11.2 În situaţiile prevăzute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligaţie faţă de Participanţi, cu privire la returnarea unor sume şi/sau plata unor sume cu titlu de despăgubire.

Capitolul 12. Prelucrarea datelor cu caracter personal

12.1 Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor pentru scopurile si in conditiile mai jos prezentate.

12.2 Scopurile prelucrarii datelor. Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, prelucrează datele cu caracter personal enumerate mai jos, ce sunt furnizate direct de către participanți în vederea participării la Campanie, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate și în conformitate cu dispozițiile legale, pentru îndeplinirea următorului scop: organizarea și desfășurarea Campaniei Lipikar E-sampling La Roche-Posay („Campania”) bazată pe înscrierea participanților prin intermediul formularului comunicat prin Newsletter-ul, în urma căruia Organizatorul trimite conform mecanismului Campaniei descris în acest regulament eșantioanele menționate la Secțiunea 6.

12.3 Datele cu caracter personal prelucrate. Pentru scopul organizării și defășurării Campaniei Lipikar E-sampling La Roche-Posay Organizatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal („Datele Personale”): prenume, nume, număr de telefon, adresa de livrare, în lipsa furnizării acestor date neputând beneficia de eșantioanele Campaniei.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv pentru realizarea campaniei si pentru inmanarea ulerioara a premiilor si nu in alte scopuri viitoare de marketing sau comerciale, realizate prin comunicari nesolicitate de catre utilizatori.

12.4 Temeiul prelucrarii. Mentionam ca datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate in baza urmatoarelor temeiuri, dupa cum urmeaza: in vederea executării unui contract la care Participantul este parte, respectiv pentru scopul organizari și defășurarii Campaniei.

12.5 Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul colecteaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campania Lipikar E-sampling La Roche-Posay direct de la acestia prin completarea unui formular online primit prin intermediul Newsletter-ului La Roche-Posay.

12.6 Destinatarii datelor cu caracter personal. In desfășurarea activităților acestei campanii, Organizatorul colaborează cu agenția Media Post Hitmail SA pentru trimiterea informarii despre campanie si cu agentia MoreResults Marketing SRL care desfășoară următoarele activități: va trimite eșantioanele la adresele furnizate de participanți în Campania. In desfasurarea activitatilor Organizatorului si pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, Organizatorul colaboreaza cu diversi furnizori de servicii sau parteneri in baza unor relatii contractuale, carora le pot fi divulgate datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi folosite strict in scopurile stabilite de Organizator.
Pentru indeplinirea scopului de organizare și defășurare a Campaniei datele participantilor pot fi dezvaluite altor companii din grup, imputernicitilor care prelucreaza date pe seama noastra, sub-imputernicitilor (entitati sub-contractate de imputerniciti pentru prelucrarea datelor), parteneri furnizori de servicii si sub-contractanti ai acestora, autoritati publice.

12.7 Durata prelucrarii.
Pentru indeplinirea scopului de organizare și defășurare a Campaniei, Organizatorul estimeaza ca datele vor fi prelucrate pentru o durata de maxim 12 luni. Datele cu caracter personal care se regăsesc în documentele financiare contabile necesare în scopuri fiscale, de exemplu în procesul verbal de predare-primire a eșantioanelor, vor fi stocate de către L’ORÉAL ROM NIA pentru o perioadă de 11 ani, în deplină conformitate cu legislația fiscală. În situația în care vom fi obligați de lege sau de o autoritate de reglementare vom divulga datele cu caracter personal cerute de respectiva reglementare către autorități publice. Dupa încetarea duratei de prelucrare determinată conform celor de mai sus, datele participanților vor fi șterse din baza de date L’ORÉAL ROMANIA și ale furnizorilor determinați prin prezentul regulament cărora L’ORÉAL ROMANIA le-a transmis datele. Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate exclusiv pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar Organizatorul va evalua in mod periodic necesitatea de prelucrare a respectivelor date.

12.8 Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal. Organizatorul se angajeaza sa prelucreze datele furnizate numai in scopurile specificate mai sus, sa pastreze confidentialitatea si siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legii si sa nu dezvaluie datele furnizate catre terte parti altfel decat s-a indicat mai sus sau in alte cazuri decat cele prevazute de lege.
Mentionam ca in mod constant Organizatorul evalueaza si imbunatateste masurile de securitate implementate pentru a asigura protectia datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza si verifica ca toti destinatarii datelor sa asigure cel putin acelasi nivel de protectie a datelor.

12.9 Drepturile participantilor. In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, participantii au urmatoarele drepturi:
a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – insemnand dreptul de a obtine din partea Organizatorului o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care privesc participantul si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;
b) Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal – insemnand posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra in anumite cazuri, prin adresarea unei solicitari in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;
c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de obtine din partea Organizatorului restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri, respectiv atunci cand (i) participantul considera ca datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, pana la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegala, dar participantul nu doreste sa stergem datele; (iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar participantul le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verificam daca drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor participantului;
d) Dreptul participantului de a-si retrage consimtamantul asupra prelucrarii – in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la la acel moment;
e) Dreptul de opozitie – insemnand dreptul participantului de a se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale Organizatorului ori (ii) este facuta in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri;
f) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – insemnand dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta intr-o masura semnificativa;
g) Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente in baza noastra de date catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, doar in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;
h) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
i) Dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.
Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuata in orice moment utilizand datele de contact ale Organizatorului în baza unui apel telefonic la Infoline 021.204.00.00, între orele 09:00-18:00, de luni până vineri, exclusiv sarbătorile legale, pe întreaga durata a Campaniei, sau poate fi obținut prin trimiterea unei solicitări scrise prin poștă, în atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia menționat la punctul 1.1. de mai sus, pe toată durata de desfășurare sau prin transmiterea unei solicitari la adresa de email [email protected]

12.10 Responsabilul cu protectia datelor. Pentru orice intrebare privind modul de prelucrarea a datelor personale si orice aspect in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor, acestia sunt rugati sa se adreseze Organizatorului folosind oricare dintre urmatoarele posibilitati de comunicare prin trimitere unui email catre adresa [email protected] sau a unei scrisori la adresa L’Oréal România SRL cu sediul în Bucureşti, sector 1, Calea Floreasca 169A, Cladirea A, et.6.

Capitolul 13. Forta majora:

13.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

13.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei , Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie pe pagina www.facebook.com/larocheposayromania . la sectiunea Regulamente in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

Capitolul 14. Diverse

14.1In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei Campanii , decizia Organizatorului este definitiva.
14.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: catre L’Oreal Romania SRL, societate romana, cu sediul in Calea Floreasca nr 169A, cladirea A, etaj 6, sector 1, Bucuresti, in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data la care a luat nastere situatia contestata. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamantie.
14.3 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului acceptarii si primirii premiului de catre persoana castigatoare, nu vor fi luate in considere de catre Organizator.
14.4 Deciziile Organizatorului privind Campanie sunt definitive si aplicabile tuturor Participantilor.
14.5 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
14.6 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti din Bucureşti.
14.7 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.