REGULAMENTELE OFICIALE ALE CAMPANIILOR
 LA ROCHE-POSAY

REGULAMENTUL OFICIAL AL Campaniei de e-sampling „SENSITIVE SKIN” La Roche-Posay
Perioada Campaniei 20.05.2024-21.06.2024

Capitolul 1. Organizatorii 
1.1. Campania de e-sampling „Sensitive Skin” La Roche-Posay este organizată și desfășurată de către L’Oreal Romania S.R.L., societate română, cu sediul în Calea Floreasca, nr. 169A, clădirea A, etaj 6, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/6064/1997 cod unic de înregistrare  RO9638038, reprezentată prin Dna.Vanya Panayotova în calitate de Administrator, denumită în continuare „Organizatorul
1.2. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile acestui regulament oficial, denumit în cele ce urmează ”Regulamentul”.
1.3. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, pe pagina https://www.laroche-posay.ro/event/regulamente, de asemenea regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui consumator (i) în baza unui apel telefonic la Infoline 02204.00.00, între orele 09:00-18:00, de luni până vineri, exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei, sau (iii) poate fi obținut prin trimiterea unei solicitări scrise prin poștă, în atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia menționat la punctul 1.1. de mai sus, pe toată durata de desfășurare a Campaniei.
1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior, precum și prin notificarea autorităților competente, după caz, dacă modificările efectuate necesită o astfel de notificare. 
1.5. Campania va putea fi întreruptă de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră sau caz fortuit. 
1.6. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din Romania. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.
1.7. În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.
1.8. Participarea la această Campanie se face pe baza acceptării Regulamentului de către participanți. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Capitolul 2. Durata și aria de desfășurare a Campaniei
2.1. Campania de e-sampling „Sensitive Skin” La Roche-Posay se va desfășura în perioada 20.05.2024, ora 12:00 – 21.06.2024, ora 23:59, pe rețeaua de socializare TikTok.

Capitolul 3. Drept de Participare
3.1 Campania este deschisă participării persoanelor fizice autorizate cu vârsta de peste 18 ani, împliniți până la data începerii Campaniei, cetățeni români sau cetățeni străini, rezidenți în România, sau cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în România.
3.2 La această Campanie nu au drept de participare următoarele persoane :
a. prepuși (inclusiv, însă fără a se limita la angajații Organizatorului) ;
b. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locația Organizatorului în care sunt alocați acești prepuși, dacă este cazul ;
c. prepușii (inclusiv, însa fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, și al oricăror imobile/locații în cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea. Se aplică prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajații acestor prestatori o desfășoară, sau de timpul pe care îl petrec în imobilele/locațiile în cadrul cărora Organizatroul își desfășoară activitatea ;
d. membrii familiilor prepușilor menționați la punctele a. – c. de mai sus (însemnând copii, părinți, soț/soție, frate/soră) ;
e. persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor cu vârsta minimă acceptată conform prezentului regulament.
f. Persoanele juridice.

Capitorul 4. Mărcile și Produsele Participante

4.1  La această Campanie vor participa produsele La Roche-Posay denumite în continuare “Produse Participante”.  

Capitolul 5. Mecanismul Campaniei
5.1. Produse Participante: produsele La Roche-Posay comercializate de către L’Oreal Romania SRL, din gamele Toleriane, Hyalu B5, Anthelios și Apă Micelară.  
5.2. Website: este o platformă web (accesibilă prin web de pe desktop sau dispozitive mobile)
5.3. Utilizator: persoana care accesează website-url Tik Tok în perioada campaniei. 
5.4. Mecanism: pentru a participa în Campania de e-sampling „Sensitive Skin” La Roche-Posay, Participanții trebuie să parcurgă pașii necesari înregistrării în Campanie.
În data de 20.05.2024 Organizatorul va anunța Campania de e-sampling „Sensitive Skin” La Roche-Posay prin intermediul  unor postări sponsorizate, publicate pe website-ul Tik Tok, pe contul creatoarei de conținut dr. Teodora Predescu (https://www.tiktok.com/@drteodorapredescu).Pentru a participa în Campania de e-sampling „Sensitive Skin” La Roche-Posay, Utilizatorii trebuie să parcurgă pașii necesari înregistrării în Campanie, după cum urmează:
- să aibă vârsta de 18 ani împlinitâ la momentul înscrierii în Campanie;
- să interacționeze cu postările sponsorizate publicate pe contul de Tik Tok al creatoarei de conținut dr. Teodora Predescu, accesând link-ul ce conține Formularul de înscriere („Formularul de înscriere”). Linkul ce direcționează către Formularul de înscriere va fi publicat în descrierea sau comentariile postărilor, sau în descrierea paginilor creatorilor. 
- să urmărească instrucțiunile de selectare a kitului descrise în video-ul afișat pe pagina Formularului de înscriere și să completeze corect datele și să furnizeze toate datele de contact marcate ca obligatorii din Formularul de înscriere, necesare în vederea livrării kiturilor, finalizând înregistrarea prin transmiterea Formularului către Organizator.  
Campania presupune primirea prin curier de către Participant a unuia dintre kiturile cu eșantioane La Roche-Posay, enumerate 
la art. 6, în scopul testării acestor produse de către Participant. Înscrierea în campanie se va face în perioada 13.05.202414.06.2024orice înscriere înainte sau ulterioară acestei date fiind declarată nevalidă și nu se va încadra în condițiile necesare participării în Campanie. Campania se poate încheia și înaintea datei de 21.06.2024, în cazul în care numarul de 30.000 departicipanți înscriși este atins anterior datei de 21.06.2024.

Conținutul trimis în Formularul de înscriere în vederea înscrierii în Campanie nu trebuie să conțină cuvinte obscene sau indecente, nu trebuie să fie contrar bunelor moravuri, nu trebuie să conțină detalii defăimătoare sau jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic. De asemenea, nu trebuie să conțină date personale ale unei alte persoane, amenințări către orice terță persoană, loc, afacere sau grup, nu trebuie să lezeze intimitatea și/sau alte drepturi ale oricărei terțe persoane sau firme și nu trebuie să încalce în niciun alt mod legile și reglementările aplicabile. Participantul va fi exclus din Campanie și implicit va pierde orice posibilitate de a primi oricare din kiturile Campaniei. De asemenea, va fi descalificată automat din Campanie orice înscriere care nu are legatură cu natura și scopul Campaniei, așa cum sunt acestea detaliate în cadrul prezentului Regulament.
5.5. Un Participant are dreptul să se înscrie în Campanie o singură dată. Organizatorul își rezervă dreptul de a investiga și a interpreta înscrierile în Campanie; orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu blocarea și eliminarea definitivă a participantului în cauză, Organizatorul nefiind obligat să anunțe această decizie.

Capitolul  6. Despre eșantioane oferite în cadrul Campaniei (kit)
6.1.1 Eșantioanele și valoarea acestora. 
În cadrul Campaniei, vor fi oferite 3 tipuri de kituri, în valoare totală de 116620 RON fără TVA, după cum urmează: 

 • 7.000 de kituri HYALU B5 în valoare totală de 46760 RON fără TVA, fiecare kit fiind alcătuit din: 
  • 1 eșantion Apă Micelară Ultra - Piele Sensibilă, 15ml, în valoare de 1,71 RON fără TVA
  • 1 eșantion Hyalu B5 Serum, 3ml, în valoare de 2,78 RON fără TVA
  • 1 eșantion Anthelios Age Correct SPF 50, 3ml, în valoare de 1,57 RON fără TVA
  • 1 pliant informativ, în valoare de 0,62 RON fără TVA
 • 7.000 de kituri TOLERIANE DERMALLERGO în valoare totală de 33180 RON fără TVA, fiecare kit fiind alcătuit din: 
  • 1 eșantion Toleriane Dermallergo Cremă Ochi, 2ml, în valoare de 1,36 RON fără TVA
  • 1 eșantion Toleriane Dermallergo Fluid, 2ml, în valoare de 1,26 RON fără TVA
  • 1 eșantion Anthelios UVMune 400 Cremă Hidratantă SPF50+, 3ml, în valoare de 1,50 RON fără TVA
  • 1 pliant informativ, în valoare de 0,62 RON fără TVA
 • 7.000 de kituri TOLERIANE SENSITIVE în valoare totală de 36680 RON fără TVA, fiecare kit fiind alcatuit din: 
  • 1 eșantion Apă Micelară Ultra - Piele Reactivă, 15ml, în valoare de 1,71 RON fără TVA
  • 1 eșantion Toleriane Sensitive Cremă, 3ml, în valoare de 1,41 RON fără TVA
  • 1 eșantion Anthelios UVMune 400 Cremă Hidratantă SPF 50+, 3ml, în valoare de 1,50 RON fără TVA
  • 1 pliant informativ, în valoare de 0,62 RON fără TVA

6.2. Procedura de acordare a eșantioanelor:
Criteriul de acordare a eșantioanelor este ordinea de înscriere în Campanie, corelată cu tipul de kit selectat. Primii 30.000 de Participanți a căror înscriere respectă Drepturile de participare (Capitolul 3) și Mecanismul campaniei (Capitolul 5) vor primi kitul selectat prin curier, prin intermediul agenției More Results Marketing SRL, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încheierea Campaniei. 
Kiturile acordate în cadrul prezentei Campanii pot fi livrate doar pe teritoriul României.
6.3. Toate eșantioanele neacordate, indiferent de motiv, vor rămâne în proprietatea Beneficiarului, care-și rezervă dreptul de a le folosi în campaniile următoare.
6.5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui participant de a intra în posesia kitului ales. 
6.6. Eșantioanele se vor acorda în ordinea primirii solicitarilor, în limita stocului disponibil. Organizatorul nu se obligă să suplimenteze stocul, în cazul în care stocul disponibil se epuizează înainte de data de 21.06.2024(ultima zi de înscriere), anunțând acest aspect. 

 
Capitolul 7. Drepturi, obligații, responsabilități
8.1. Înscrierile înainte sau după perioada menționată în Regulament nu se iau în considerare.
8.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să se înscrie în Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de Internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Campanie în perioada de desfășurare a Campaniei.
8.4. Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare acțiune a sa în cadrul acestei Campanii.

Capitolul 8. Litigii și legea aplicabilă
9.1. Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre participanți,  pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
9.2. Legea aplicabilă acestui Regulament este legea română. 
Capitolul 9. Taxe și Impozite Aferente
9.1 Organizatorul nu este responabil de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă, pentru premii a căror valoare individuală depășește 600 de lei, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul L’Oreal se obligă să calculeze, să rețină, să vireze și să plătească din suma brută a Premiului impozitul final datorat pentru venituri obținute de câștigător în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
9.2 Prin participarea la această Campanie, fiecare participant declară că este de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de către Organizator.

Capitolul 10. Încetarea Campaniei
11.1. Campania înceteaza prin urmatoarele modalități:
(i) prin ajungere la termen;
(ii) prin apariția unui caz de forță majoră;
(iii) din motive independente de voința Organizatorului de a continua Campania, cum ar fi epuizarea stocului de eșantioane;
(iv) prin decizia Organizatorului.
11.2. În situațiile prevăzute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligație față de Participanți, cu privire la returnarea unor sume și/sau plata unor sume cu titlu de despăgubire.

Capitolul 12. Prelucrarea datelor cu caracter personal
12.1. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanților pentru scopurile și în condițiile mai jos prezentate.

12.2. Scopurile prelucrării datelor. Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, prelucrează datele cu caracter personal enumerate mai jos, ce sunt furnizate direct de către participanți în vederea participării la Campanie, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate și în conformitate cu dispozițiile legale, pentru îndeplinirea următoarelor scopuri: 
12.2.1. Organizarea și desfășurarea Campaniei  de e-sampling „Sensitive Skin” La Roche-Posay (”Campania”) bazată pe înscrierea participanților pe platforma Promotiful, prin completarea Formularului de înscriere, în urma căruia Organizatorul trimite conform mecanismului Campaniei descris în acest regulament eșantioanele menționate la Secțiunea 6.
12.2.2. Îndeplinirea de către Organizatorul L’Oreal a obligațiilor legale care revin organizatorilor de campanii promoționale, inclusiv din perspectiva gestionării obligațiilor fiscale, dacă este cazul, precum și pentru păstrarea evidențelor acestei Campanii, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin Organizatorului;
12.2.3. Realizarea de rapoarte statistice și analize privind îndeplinirea obiectivelor Concursului pentru realizarea intereselor legitime ale Organizatorilor. 
 
12.3. Datele cu caracter personal prelucrate. Pentru scopul organizării și defășurării Campaniei de e-sampling „Sensitive Skin” La Roche-Posay se vor prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal (”Datele Personale”): prenume, nume, număr de telefon, adresa de livrare, adresa de email, în lipsa furnizării acestor date Participanții neputând beneficia de eșantioanele Campaniei.
12.4. Temeiul prelucrării. Menționăm că datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate de către Organizator pentru următoarele temeiuri:  
12.4.1. Prelucrarea și administrarea datelor pentru extragerea, identificarea și validarea Câștigatorilor, atribuirea premiilor, în vederea executării contractului la care Organizatorii și fiecare dintre Participanți sunt parte prin înscrierea la prezenta Campanie de e-sampling „Sensitive Skin” La Roche-Posay, în temeiul Art. 6 (1) lit. b) din GDPR;
12.4.2. Îndeplinirea de către Organizator a obligațiilor legale care revin organizatorilor de campanii promoționale, inclusiv din perspectiva gestionării obligațiilor fiscale, dacă este cazul, precum și pentru păstrarea evidențelor acestei Campanii, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin Organizatorului, în temeiul Art. 6 (1) lit. c) din GDPR;
12.4.3. Realizarea de rapoarte statistice și analize privind îndeplinirea obiectivelor Campaniei pentru realizarea intereselor legitime ale Organizatorului, în temeiul Art. 6 (1) lit. f) din GDPR.
12.5. Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, colectează datele cu caracter personal ale participanților la Campania de e-sampling „Sensitive Skin” La Roche-Posay direct de la Participanți, prin completarea unui formular online. 
12.6. Destinatarii datelor cu caracter personal. În desfășurarea activităților acestei campanii Organizatorul colaborează cu agenția More Results Marketing S.R.L. care desfășoară următoarele activități: va trimite eșantioanele la adresele furnizate de participanți în Campania de e-sampling „Sensitive Skin” La Roche-Posay și agenția Mediapost Hit Mail S.A., care desfășoară următoarele activități: gestionarea și prelucrarea bazei de date a înscrierilor (i.e., platforma Promotiful). De asemenea, pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Organizatorul colaborează cu diverși furnizori de servicii cum este agenția care se ocupa de promovarea campaniei sau parteneri, de exemplu curieri, cărora le pot fi divulgate datele participanților cu caracter personal pentru a fi folosite strict în scopurile stabilite de Organizator și descrise în cuprinsul prezentului Regulament, respectiv: pentru trimiterea eșantioanelor.
12.7. Durata prelucrării. Pentru îndeplinirea scopului de organizare și desfășurare a Campaniei de e-sampling „Sensitive Skin” La Roche-Posay datele vor fi prelucrate pentru o perioadă de maxim 3 luni, de la data începerii Campaniei. Datele cu caracter personal care se regăsesc în documentele financiar contabile necesare în scopuri fiscale, de exemplu în procesul verbal de predare primire a eșantioanelor, vor fi stocate de către L’ORÉAL ROMANIA pentru o perioadă de 11 ani, calculată fie de la data începerii Campaniei pentru premii cu o valoare mai mică de 600 lei, fie de la data afișării câștigătorilor, pentru premii de peste 600 lei, în deplină conformitate cu legislația fiscală. În situația în care vom fi obligați de lege sau de o autoritate de reglementare vom divulga datele cu caracter personal cerute de respectiva reglementare către autorități publice. Datele cu caracter personal ale participanților care și-au dat acordul pentru a primi comunicări de marketing din partea brandurilor L’ORÉAL ROMANIA vor fi stocate pentru o perioadă de 3 ani de la ultima interacțiune, care începe sa curgă de la data finalizării Campaniei. Dupa încetarea duratei de prelucrare determinată conform celor de mai sus, datele participanților vor fi șterse din baza de date L’ORÉAL ROMANIA și ale furnizorilor determinați prin prezentul regulament cărora L’ORÉAL ROMANIA le-a transmis datele. 

12.8. Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal. Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, se angajează să prelucreze datele furnizate numai în scopurile specificate mai sus, să păstreze confidențialitatea si siguranța prelucrării, în conformitate cu dispozițiile legii și să nu dezvăluie datele furnizate către terțe părți altfel decât s-a indicat mai sus sau în alte cazuri decât cele prevăzute de lege. Menționăm că în mod constant Organizatorul evaluează și îmbunătățește măsurile de securitate implementate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal pe care le prelucrează si verifică ca toți destinatarii datelor să asigure cel puțin același nivel de protecție a datelor.
12.9. Drepturile participanților. În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, participanții au următoarele drepturi: 
a. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnând dreptul de a obține din partea Organizatorului o confirmare că prelucrează sau nu date cu caracter personal care privesc participantul și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;
b. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal – însemnând posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor participanților în anumite cazuri, prin adresarea unei solicitări în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;
c. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de obține din partea Organizatorului restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când (i) participantul consideră că datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, până la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegală, dar participantul nu dorește să ștergem datele; (iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar participantul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) participantul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor participantului; 
d. Dreptul participantului de a-și retrage consimțământul asupra prelucrării – în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul participantului, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la la acel moment; 
e. Dreptul de opoziție – însemnând dreptul participantului de a se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interesele legitime ale Organizatorului;
f. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – însemnând dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta într-o măsură semnificativă;
g. Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente în baza noastră de date către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, doar în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul participantului. În contextul îndeplinirii scopurilor din prezentul Regulament, datele cu caracter personal pot fi transferate în străinătate atât către Parteneri ai Organizatorului sau Agenții împuternicite din state membre ale Uniunii Europene („UE”) sau Spatiului Economic European („SEE”). 
h. Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
i. Dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.

12.11. Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuată în orice moment utilizând datele de contact ale Organizatorului (i) prin trimiterea unei solicitări scrise prin poștă, în atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia menționat la punctul 1.1. de mai sus, (iii) sau prin e-mail la adresa de e-mail dpo.ro@loreal.com, pe toată durata de desfășurare a Campaniei.
12.12. Responsabilul cu protecția datelor. Pentru orice întrebare sau orice aspect în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților, aceștia sunt rugați să transmită un e-mail la adresa: dpo.ro@loreal.com.

Capitolul 13. Forță majoră:
13.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
13.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întărzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată, conform prevederilor C.civ. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice participanților la Campanie pe pagina http://laroche-posay.ro/ la secțiunea Regulamente în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existentă acestuia.

Capitolul 14. Diverse
14.1 În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă. 
14.2 Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă: către L’Oreal Romania SRL, societate română, cu sediul în Calea Floreasca nr 169A, clădirea A, etaj 6, sector 1, București, în termen de maximum 2 (două) săptămâni de la data la care a luat naștere situația contestată. După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerație nicio reclamație.
14.3 Reclamațiile referitoare la eșantioanele câștigate, ulterioare momentului acceptării și primirii eșantioanelor de către persoana câștigătoare, nu vor fi luate în considere de către Organizator.
14.4 Deciziile Organizatorului privind Campania sunt definitive și aplicabile tuturor Participanților.
14.5 Eșantioanele neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale. 
14.6 Eventualele litigii apărute între Organizator și participații la Campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către  instanțele judecătorești din București.
14.7 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

 
ORGANIZATOR:
L’Oreal Romania S.R.L.
Vanya Panayotova
Administrator
 

CÂȘTIGĂTORII CONCURSULUI
"SONDAJ LA ROCHE-POSAY COMUNITATE NEWSLETTER 2023/2024"

Busuioc Andrei- Nicholas
Marin Alecsandra
Irina Madalina Iordache
Zamfir Gabriela
Rădulescu Georgiana
Badea Alexandra Mihaela
Crainiceanu Ana Georgiana
Laura Vintla
Pricop Irina
Ciobanu Anca
Mindrican Marinela
Iacovita Andreea Veronica
Eliza Popa
Andrieș Elena Mihaela
Cristina Roman
Poama-Neagra Roxana
Dombrovschi Maria
Pitulac Claudia
Ghindescu Alisa Ofelia
Ilinescu Simona Maria

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

"Sondaj LA ROCHE-POSAY Comunitate Newsletter 2023/2024"

Perioada Concursului: 27.12.2023 ora 12:00 – 03.01.2024 ora 23:59

 

Capitolul 1. Organizatorii 
1.1.Concursul „Sondaj LA ROCHE-POSAY Comunitate Newsletter 2023/2024" („Concursul”) este organizat si desfasurat de catre L’Oreal Romania SRL, societate romana, cu sediul in Calea Floreasca, nr. 169A, cladirea A, etaj 6, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/6064/1997 cod unic de inregistrare  RO9638038, reprezentata prin Dna.Vanya Panayotova in calitate de Administrator, denumita in continuare „Organizatorul”. 
1.2.Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile acestui regulament oficial, denumit in cele ce urmeaza ”Regulamentul”.
1.3.Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, in mod gratuit pe website-ul www.laroche-posay.ro, de asemenea Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator (i) in baza unui apel telefonic la Infoline 021.204.00.00, intre orele 09:00-18:00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Concursului, sau (ii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Concursului.
1.4.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare. 
1.5.Concursul va putea fi intrerupt de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului .
1.6.Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.
1.7.In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator.
1.8.Prin participarea la acest Concurs, se prezuma cunoasterea si acceptarea integrala a Regulamentului din partea Participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Capitolul 2. Durata si aria de desfasurare a Concursului
2.1. Concursul se va desfasura 27.12.2023 ora 12:00 – 03.01.2024 ora 23:59, pe teritoriul Romaniei prin intermediul unui formular de participare la sondaj transmis printr-un Newsletter dedicat, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

Capitolul 3. Drept de Participare
3.1 Concursul este deschis participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti pana la data inscrierii in Concurs, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania care sunt abonati la Newsletterul LA ROCHE-POSAY Romania si raspund in intregime la sondajul trimis prin intermediul Newsletter-ului. Participantii sunt inscrisi automat la acest concurs, daca vor completa sondajul in intregime. Astfel, prin completarea sondajului, participantii isi manifesta acordul si accepta termenii si conditiile mentionate in prezentul Regulament. La acest Concurs nu au drept de participare urmatoarele persoane:
a.prepusi (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii Organizatorului).
b.prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;
prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricarorc.imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;
d.membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – c. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
e.persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inscrierii in Concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Concurs a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului regulament.
f.Persoanele juridice : orice entitate care nu intra in categoria persoanelor fizice.

Capitorul 4. Marcile si Produsele Participante
4.1  La acest Concurs vor participa produsele LA ROCHE-POSAY denumite in continuare “Produse Participante”. 

Capitolul 5. Mecanismul Concursului 
5.1. Produse Participante: LA ROCHE-POSAY comercializate de catre L’Oreal Romania SRL. 
5.2. Newsletter LA ROCHE-POSAY – este un buletin informativ electronic trimis prin intermediul e-mail catre o baza de date de Utilizatori ce si-au exprimat acordul pentru a primi acest tip de informatii din partea brandului LA ROCHE-POSAY  
5.3. Mecanism: 
Pentru a participa in Concursul Sondaj LA ROCHE-POSAY Comunitate Newsletter 2023/2024, Participantii trebuie sa parcurga pasii necesari inregistrarii in Concurs, dupa cum urmeaza:
- sa aiba varsta de 18 ani implinita la momentul inscrierii in Concurs ;
- sa fie inscrisi la Newsletter LA ROCHE-POSAY in perioada desfasurarii Concursului
- sa participe si sa completeze in intregime Sondajul privind utilizarea produselor de ingrijire a pielii
In ziua de 27.12.2023, Organizatorul va anunta inceperea Concursului printr-un e-mail de tip Newsletter, in care va fi inclusa o invitatia de participare la completarea unui Sondaj privind utilizarea produselor de ingrijire a pielii. Prin completarea Sondajului transmis, Utilizatorii care indeplinesc conditiile de mai sus intra in tragerea la sorti pentru un premiu.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare orice inscriere, in consecinta, sa elimine participarea in Concurs ce contine o inregistrare asupra careia planeaza suspiciuni de falsitate sau de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial si/sau a legilor in vigoare, sau pe care acesta nu o considera potrivita/decenta.
5.4. Un participant are dreptul sa se inscrie in concurs o singura data. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Concurs; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.
5.5. Materialele postate de catre un participant vor fi verificate la trimiterea lor, probandu-se conformitatea si daca respecta prevederile Regulamentului, in vederea participarii la concurs.
Prin completarea sondajului conform cerintelor concursului, participantii consimt ca au luat cunostinta de prevederile prezentului Regulament Oficial si de termenii si conditiile de utilizare, au inteles mecanismul participarii la Concurs.

Capitolul  6. Premiile Oferite in cadrul Concursului
6.1. Premiile si valoarea acestora:
In cadrul Concursului se vor acorda prin tragere la sorti electronica urmatoarele premii:
20 x premii LA ROCHE-POSAY (rutina LA ROCHE-POSAY) pentru 20 castigatori. 
Fiecare premiu (rutina LA ROCHE-POSAY) contine 3 produse: 
1x LIPIKAR Gel Spalare, 400ml (47.60 RON/buc cu TVA), 1x CICAPLAST B5+ Balsam, 40ml (41.65 RON/buc cu TVA), 1x ANTHELIOS UVMUNE Fluid Invizibil SPF50+, 50ml (85.09 RON/buc cu TVA).
Valoarea fiecarui premiu in parte este de: 
174.34 RON (cu TVA inclus)
6.2. Procedura de acordare a premiilor: 
Se va alcatui o lista de inscriere in ordinea inscrierii la sondaj si a validitatii inscrierilor pe durata mentionata in Regulament. Premiul alocat fiecarui castigator va fi desemnat in functie de varsta declarata in sondaj.
Premiile se vor acorda prin tragere la sorti prin intermediul unui program electronic de extragere aleatorie la maxim 10  zile lucratoare dupa incheierea campaniei, de catre agentia MediaPost Hitmail S.A., CUI RO 13351917. Se vor extrage 20 castigatori si 20 rezerve, in prezenta unei Comisii alcatuita din 3 persoane. In urma extragerii se va intocmi un proces-verbal de constatare a castigatorilor si rezervelor.
Extragerea va fi facuta dintre Participantii care au respectat in intregime conditiile de eligibilitate mentionate in prezentul Regulament.
Alte detalii referitoare la acordarea premiilor:
Daca in timpul Concursului nu se inscrie/nu participa niciun participant ori se inscriu/participa mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Concursului ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.
6.3. Castigatorii vor fi anuntati si contactati de catre Media Post Hitmail S.A., pe adresa de email pe care a fost transmisa invitatia de a participa la Sondaj si cu care s-au inscris la Newsletter LA ROCHE-POSAY. Organizatorul isi rezerva dreptul de a afisa numele/pseudonimele participantilor si in timpul procesului de validare, utilizand de fiecare data mentiuni corespunzatoare, spre exemplu, insa fara a se limita la: “in curs de validare” etc. Avand in vedere aspectul detaliat anterior, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii acelor participanti care incearca obtinerea de castiguri utilizand date diferite, indiferent daca numele acestora au fost facute publice sau nu.
6.4. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au dreptul de a pretinde schimbarea acestora cu alte bunuri, sa solicite schimbarea caracteristicilor premiilor sau sa solicite contravaloarea in bani a premiilor castigate.
6.5. Premiile acordate in cadrul prezentului Concurs pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.
6.6. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Beneficiarului, care-si rezerva dreptul de a le folosi in campaniile urmatoare.
6.7. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit. 

Capitolul 7. Procedura de validare si punere in posesie a premiilor
7.1. In termen de maxim 5 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, castigatorii vor fi instiintati prin intermediul unui e-mail de catre reprezentantul Organizatorului, MediaPost Hitmail S.A., despre potentialul castig, la adresa de e-mail cu care s-au inscris in Concurs. 
In vederea revendicarii premiului, potentialii castigatori trebuie sa completeze datelele de contact intr-un formular primit prin e-mail-ul prin care sunt informati asupra castigului, in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data primirii e-mailului de informare asupra castigului. Astfel, potentialii castigatori trebuie sa comunice prin intermediul formularului primit datele lor de identificare necesare transmiterii premiilor, respectiv: nume si prenume, numar de telefon si adresa de expediere a premiului. 
7.2. In cazul in care potentialul castigator nu transmite in termen de 2 zile lucratoare mesajul indeplinind toate conditiile mentionate la art. 7.1. sau refuza din motive personale premiul, acesta va fi invalidat si se va apela la rezerve, in ordinea in care aceastea au fost extrase.
7.3. Datele transmise de potentialului castigator, dupa cum se specifica mai sus, nu vor putea fi modificare ulterior transmiterii acestora catre Organizator. 
7.4. Anuntarea castigatorilor validati (numele castigatorilor si premiile castigate de acestia) va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea acestora pe paginahttps://www.laroche-posay.ro/event/regulamente  in termen de maxim 2 zile lucratoare de la validare.

7.5. Dupa validarea fiecarui castigator, premiul va fi predat in cel mult 30 zile lucratoare de la data validarii sale. Premiile vor fi predate Castigatorilor prin intermediul unui curier rapid. Castigatorii trebuie sa semneze confirmarea de primire a coletului ce contine premiul si procesul verbal de predare-primire. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.
7.6. Procedura de validare si de inmanare a premiilor in cazul rezervelor este aceeasi ca si in cazul castigatorilor.  In cazul in care nici castigatorul, nici rezervele nu indeplinesc conditiile de validare, le este retrasa calitatea de castigator si sunt invalidati, iar premiul respectiv nu se mai acorda si ramane in posesia Organizatorului.
7.7. In cazul in care, din motive independente de Organizator, premiile nu pot fi acordate (imposibilitatea contactarii castigatorilor si a rezervelor, din motive precum: refuzul castigatorilor sau al rezervelor de a comunica datele solicitate/de a transmite informatiile in termenul si cu datele mai sus-mentionate, refuzul primirii premiilor), premiul/ile va/vor ramane in posesia Organizatorului.
7.8. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: catre L’Oreal Romania S.R.L., cu sediul social in Romania, Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 169A, corp A, et. 6, S1, in termen de maximum 10 (zece) zile de la data publicarii listei cu toti castigatorii validati. Dupa aceasta data Organizatorul orice eventuale reclamatii nu vor mai fi luate in consideratie.

Capitolul 8. Drepturi, obligatii, responsabilitati
8.1. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament nu se iau in considerare.
8.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru livrarea cu intarziere a produselor de catre Posta Romana sau firmele de curierat.
8.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Concurs in perioada de desfasurare a Concursului.
8.4. Organizatorul nu are obligatia de a verifica si nu este responsabil pentru autenticitatea numelui de utilizator, sau in cazul in care acesta afecteaza drepturile tertilor, in special dreptul la un nume sau alte drepturi personale, dreptul la un nume comercial, dreptul la o marca comerciala sau alte drepturi de proprietate intelectuala.
8.5. Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare actiune a sa in cadrul acestui Concurs.

Capitolul 9. Litigii si legea aplicabila
9.1.     Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre participantii,  pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
9.2.     Legea aplicabila acestui Regulament este legea romana

Capitolul 10. Taxe si Impozite Aferente
10.1     Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa,  pentru premii a caror valoare individuala depaseste 600 de lei, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul se obliga sa il calculeze, sa il retina, sa il vireze si sa plateasca din suma bruta a Premiului impozitul final datorat pentru venituri obtinute de castigator in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
10.2     Prin participarea la acest Concurs, fiecare prticipant declara ca este de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de catre Organizatorul L’Oreal.

Capitolul 11. Incetarea Concursului 
11.1.Concursul inceteaza prin urmatoarele modalitati:
(i)prin ajungere la termen;
(ii)prin aparitia unui caz de forta majora;
(iii)din motive independente de vointa Organizatorului de a continua Conursul, cum ar fi epuizarea stocului de premii;
(iv)prin decizia Organizatorului.
11.2.In situatiile prevazute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligatie fata de Participanti, cu privire la returnarea unor sume si/sau plata unor sume cu titlu de despagubire.

Capitolul 12. Prelucrarea datelor cu caracter personal
12.1 Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor pentru scopurile si in conditiile mai jos prezentate.
12.2 Scopurile prelucrarii datelor. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal enumerate in Art. 12.3 de mai jos, ce sunt furnizate direct de catre participanti in vederea participarii la Concurs, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate si in conformitate cu dispozitiile legale, pentru indeplinirea urmatoarelor scopuri: 
1. Prelucrarea si administrarea datelor pentru atribuirea premiilor, in vederea executarii contractului la care Organizatorii si fiecare dintre Participanti sunt parte prin inscrierea la prezentul Concurs;
2. Indeplinirea de catre Organizatorul L’Oreal a obligatiilor legale care revin organizatorilor de campanii promotionale, inclusiv din perspectiva gestionarii obligatiilor fiscale, daca este cazul, precum si pentru pastrarea evidentelor acestui Concurs, in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce le revin Organizatorilor;
3. Realizarea de rapoarte statistice si analize privind indeplinirea obiectivelor Concursului pentru realizarea intereselor legitime ale Organizatorilor. 
12.3. Datele cu caracter personal prelucrate 
Pentru scopul organizarii si defasurarii Concursului ”Sondaj LA ROCHE-POSAY Comunitate Newsletter 2023/2024” reprezentantul Organizatorului, MediaPost Hitmail S.A., va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal („Datele Personale”): 
Pentru participanti (furnizate de fiecare participant prin completarea si transmiterea formularului de participare la sondaj, mentionat la Art. 2.1 din prezentul Regulament):

 • Prenume
 • Adresa de email
 • Judet si Localitate
 • Ziua, luna si anul nasterii
 • Preferintele dumneavoastra in materie de ingrijire a tenului; si
 • IP-ul userului.

Pentru persoanele declarate castigatori ai Campaniei (furnizate prin completarea datelor de contact din formularul primit prin email-ul prin care sunt informati cu privire la castigarea premiului de catre LA ROCHE-POSAY Romania, prin intermediul Media Post Hitmail S.A., in conditiile Art. 7 din prezentul Regulament), suplimentar fata de datele mentionate anterior, vor mai fi prelucrate si urmatoarele date, necesare pentru livrarea premiilor:

 • Nume si prenume;
 • Numar de telefon; si
 • Adresa de expediere a premiului.

Furnizarea datelor de catre Participanti nu este obligatorie. Refuzul furnizarii acestor date, atrage imposibilitatea participarii la Concurs si primirii premiilor oferite de catre Organizatorul L’Oreal.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv pentru realizarea Concursului si pentru inmanarea ulterioara a premiilor si nu in alte scopuri viitoare de marketing sau comerciale, realizate prin comunicari nesolicitate de catre utilizatori, cu exceptia situatiei in care exista un acord in acest sens din partea participantilor.

12.4 Temeiul prelucrarii. 
Mentionam ca datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate in baza urmatoarelor temeiuri, dupa cum urmeaza:
- in vederea executarii unui contract la care Participantul este parte, respectiv pentru scopul organizarii si defasurarii Concursului.
- in vederea aducerii la indeplinire a obligatiilor fiscale ce revin Organizatorului conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv din perspectiva gestionarii obligatiilor fiscale, daca este cazul, precum si pentru pastrarea evidentelor acestui Concurs, in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce ii revin Organizatorului;
- realizarea de rapoarte statistice si analize privind indeplinirea obiectivelor Concursului pentru realizarea intereselor legitime ale Organizatorului.
12.5 Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul si societatile comerciale implicate (Media Post Hitmail S.A., CUI RO 13351917) in organizarea prezentului Concurs si aduse la cunostinta Participantilor conform art. 5.4. din prezentul Regulament,colecteaza datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs direct de la Participanti, prin completarea Sondajului inclus in email-ul transmis catre abonatii la Newsletterul  LA ROCHE-POSAY.
12.6 Destinatarii datelor cu caracter personal. In desfasurarea activitatilor acestei campanii, Organizatorul colaboreaza cu agentia MediaPost Hitmail S.A.care desfasoara urmatoarele activitati: 
a) va organiza tragerea la sorti pentru premii,
b)  va face o asociere intre raspunsurile la sondaje ale castigatorilor si persoanele din baza de date a Newsletter-ului LA ROCHE-POSAY pentru a le identifica pentru contactare, 
c) va trimite premiile la adresele furnizate de participanti in Concursul Sondaj LA ROCHE-POSAY Comunitate Newsletter 2023/2024
In desfasurarea activitatilor Organizatorului si pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, Organizatorul colaboreaza cu diversi furnizori de servicii sau parteneri in baza unor relatii contractuale, carora le pot fi divulgate datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi folosite strict in scopurile stabilite de Organizator. 
Pentru indeplinirea scopului de organizare si defasurare a Concursului datele participantilor pot fi dezvaluite altor companii din grup, imputernicitilor care prelucreaza date pe seama noastra, sub-imputernicitilor (entitati sub-contractate de imputerniciti pentru prelucrarea datelor), parteneri furnizori de servicii si sub-contractanti ai acestora, autoritati publice.
12.7 Durata prelucrarii. 
Pentru indeplinirea scopului de organizare si defasurare a Concursului, Organizatorul estimeaza ca datele participantilor si ale castigatorilor vor fi prelucrate pentru o durata de maxim 3 luni, calculata de la data inceperii concursului. Strict in cazul castigatorilor, datele acestora vor fi prelucrate pentru o durata de maxim 11 ani, calculata fie de la data inceperii Concursului pentru premii cu o valoare mai mica de 600 lei, fie de la data afisarii castigatorilor, pentru premii de peste 600 lei, strict in scopul justificarii fiscal-contabile a premiilor acordate, in deplina conformitate cu legislatia fiscala.Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate exclusiv pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar Organizatorul va evalua in mod periodic necesitatea de prelucrare a respectivelor date. 
Dupa incetarea duratei de prelucrare determinata conform celor de mai sus, datele participantilor vor fi sterse. 
12.8 Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal. Organizatorul se angajeaza sa prelucreze datele furnizate numai in scopurile specificate mai sus, sa pastreze confidentialitatea si siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legii si sa nu dezvaluie datele furnizate catre terte parti altfel decat s-a indicat mai sus sau in alte cazuri decat cele prevazute de lege. 
Mentionam ca in mod constant Organizatorul evalueaza si imbunatateste masurile de securitate implementate pentru a asigura protectia datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza si verifica ca toti destinatarii datelor sa asigure cel putin acelasi nivel de protectie a datelor.
12.9 Drepturile participantilor. In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, participantii au urmatoarele drepturi: 
a)Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – insemnand dreptul de a obtine din partea Organizatorului o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care privesc participantul si, in caz a)afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;
b)Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal – insemnand posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra in anumite cazuri, prin adresarea unei solicitari in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;
c)Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de obtine din partea Organizatorului restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri, respectiv atunci cand (i) participantul considera ca datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, pana la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegala, dar participantul nu doreste sa stergem datele; (iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar participantul le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verificam daca drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor participantului; 
d)Dreptul participantului de a-si retrage consimtamantul asupra prelucrarii – in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la la acel moment; 
e)Dreptul de opozitie – insemnand dreptul participantului de a se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale Organizatorului ori (ii) este facuta in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri;
f)Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – insemnand dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta intr-o masura semnificativa;
g)Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente in baza noastra de date catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, doar in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;
h)Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
i)Dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.
Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuata in orice moment utilizand datele de contact ale Organizatorului in baza unui apel telefonic la Infoline 021.204.00.00, intre orele 09:00-18:00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Concursului, sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare sau prin transmiterea unei solicitari la adresa de email dpo.ro@loreal.com.
12.10 Responsabilul cu protectia datelor. Pentru orice intrebare privind modul de prelucrarea a datelor personale si orice aspect in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor, acestia sunt rugati sa se adreseze Organizatorului folosind oricare dintre urmatoarele posibilitati de comunicare prin trimitere unui email catre adresa dpo.ro@loreal.com. sau a unei scrisori la adresa L’Oréal Romania SRL cu sediul in Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca 169A, Cladirea A, et.6.

Capitolul 13. Forta majora:
13.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
13.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs pe pagina web a brandului https://www.laroche-posay.ro/event/regulamente, la sectiunea Regulamente in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

Capitolul 14. Diverse
14.1In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitiva. 
14.2Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: catre L’Oreal Romania SRL, societate romana, cu sediul in Calea Floreasca nr 169A, cladirea A, etaj 6, sector 1, Bucuresti, in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data la care a luat nastere situatia contestata. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamantie.
14.3Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului acceptarii si primirii premiului de catre persoana castigatoare, nu vor fi luate in considere de catre Organizator.
14.4Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt definitive si aplicabile tuturor Participantilor.
14.5 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 
14.6 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre  instantele judecatoresti din Bucuresti.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.

ORGANIZATOR:
L’Oreal Romania SRL.
Vanya Panayotova
Administrator

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE E-SAMPLING CICAPLAST LA ROCHE-POSAY

Perioada Campaniei 15.11.2023 – 20.12.2023


Capitolul 1. Organizatorii

   1.1. Campania de e-sampling Cicaplast La Roche-Posay este organizată și desfășurată de către L’Oreal Romania SRL, societate română, cu sediul în Calea Floreasca, nr. 169A, clădirea A, etaj 6, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/6064/1997 cod unic de înregistrare RO9638038, reprezentată prin Dna.Vanya Panayotova în calitate de Administrator, denumită în continuare „Organizatorul”

   1.2. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile acestui regulament oficial, denumit în cele ce urmează ”Regulamentul”.

   1.3. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, pe pagina https://www.laroche-posay.ro/event/regulamente, de asemenea regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui consumator (i) în baza unui apel telefonic la Infoline 02204.00.00, între orele 09:00-18:00, de luni până vineri, exclusiv sarbătorile legale, pe întreaga durata a Campaniei, sau (iii) poate fi obținut prin trimiterea unei solicitări scrise prin poștă, în atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia menționat la punctul 1.1. de mai sus, pe toată durata de desfășurare a Campaniei.

   1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior, precum și prin notificarea autorităților competente, după caz, dacă modificările efectuate necesită o astfel de notificare.

   1.5. Campania va putea fi întrerupta de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfăşurare, în cazul apariţiei unei situaţii de forţă majoră sau caz fortuit.

   1.6. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Anexele sau actele adiţionale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

   1.7. În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.

   1.8. Participarea la această Campanie se face pe baza acceptării Regulamentului de către participanți. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

 

Capitolul 2. Durata şi aria de desfăşurare a Campaniei

2.1. Campania de e-sampling Cicaplast La Roche-Posay se va desfăşura în perioada 15.11.2023, ora 12:00 – 20.12.2023, ora 23:59, în cadrul bazei de date a abonaților la newsletter-ul La Roche-Posay, prin intermediul unui formular Microsoft Forms.

 

Capitolul 3. Drept de Participare

3.1 Campania este deschisă participării persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani, împliniți până la data începerii Campaniei, cetățeni români sau cetățeni străini, rezidenți în România, sau cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în România, abonați pe durata Campaniei la newsletter-ul La Roche-Posay

       3.2  La acesta Campanie nu au drept de participare următoarele persoane :

 1. prepuși (inclusiv, însa fără a se limita la angajații Organizatorului) ;
 2. prepușii (inclusiv, însa fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locația Organizatorului în care sunt alocați acești prepuși, daca este cazul ;
 3. prepușii (inclusiv, însa fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, și al oricăror imobile/locații în cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea. Se aplică prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajații acestor prestatori o desfășoară, sau de timpul pe care îl petrec în imobilele/locațiile în cadrul cărora Organizatroul își desfășoară activitatea ;
 4. membrii familiilor prepușilor mentionați la punctele a. – c. de mai sus (însemnând copii, parinți, soț/soție, frate/sora) ;
 5. persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor cu vârsta minimă acceptată conform prezentului regulament.
 6. Persoanele juridice

 

Capitorul 4. Marcile şi Produsele Participante

4.1  La acesta Campanie vor participa produsele La Roche-Posay denumite în continuare “Produse Participante”.

 

Capitolul 5. Mecanismul Campaniei

5.1. Produse Participante: produsele La Roche-Posay comercializate de catre L’Oreal Romania SRL.

5.2. Website : este o platforma web (accesibila prin web de pe desktop sau dispozitive mobile)

       5.3. Utilizator : persoana care este abonată la newsletter-ul La Roche-Posay pe durata Campaniei de E-Sampling Cicaplast La Roche-Posay.

5.4. Mecanism: pentru a participa in Campania de e-sampling Cicaplast La Roche-Posay, Participanții trebuie să parcurgă pașii necesari înregistrării în Campanie, după cum urmeaza:

- să aibă vârsta de 18 ani împlinită la momentul înscrierii în Campanie;

- să fie abonați la newsletter-ul La Roche-Posay, în perioada de desfășurare a campaniei ;

- să completeze formularul de înscriere al campaniei accesând link-ul primit prin intermediul newsletter-ului La Roche-Posay dedicat prezentei Campanii.

Campania presupune primirea prin curier de către Participant a unui kit cu eșantioane ale produsului Cicaplast B5 Serum de la La Roche-Posay, enumerat la art. 6, in scopul testării acestui produs de către Participant. Înscrierea în campanie se va face în perioada 15.11.2023, ora 12:00 – 20.12.2023, ora 23:59, orice înscriere înainte sau ulterioară acestei date fiind declarată nevalidă și nu se va încadra în condițiile necesare participării în Campanie.

Campania se poate încheia și înaintea datei de 20.12.2023, în cazul în care numărul de 4500 de participanți înscriși este atins anterior datei de 20.12.2023.

Conținutul trimis în Formularul de înscriere în vederea înscrierii în Campanie nu trebuie sa conțină cuvinte obscene sau indecente, nu trebuie sa fie contrar bunelor moravuri, nu trebuie să conțină detalii defăimătoare sau jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane de o anumita rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic.

De asemenea, nu trebuie să conțină date personale ale unei alte persoane, amenințări către orice terță persoană, loc, afacere sau grup, nu trebuie să lezeze intimitatea și/sau alte drepturi ale oricărei terțe persoane sau firme și nu trebuie să încalce în niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile. Participantul va fi exclus din Campanie și implicit va pierde orice posibilitate de a primi kitul Campaniei. De asemenea, va fi descalificată automat din Campanie orice înscriere care nu are legatură cu natura și scopul Campaniei, așa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament.

De asemenea, nu trebuie să conțină date personale ale unei alte persoane, amenințări către orice terță persoană, loc, afacere sau grup, nu trebuie să lezeze intimitatea și/sau alte drepturi ale oricărei terțe persoane sau firme și nu trebuie să încalce în niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile. Participantul va fi exclus din Campanie și implicit va pierde orice posibilitate de a primi kitul Campaniei. De asemenea, va fi descalificată automat din Campanie orice înscriere care nu are legatură cu natura și scopul Campaniei, așa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament.

In data de 15.11.2023 Organizatorul va anunța Campania de E-Sampling Cicaplast La Roche-Posay prin intermediul newsletter-ului La Roche-Posay dedicat prezentei Campanii, transmis către toți abonații existenți la acel moment. Acest e-mail va conține link-ul de acces către un formular Microsoft Forms, unde participanții vor avea posibilitatea să se inscrie prin completarea formularului cu datele necesare pentru livrarea prin curier direct a kitului de testare.

5.5. Un participant are dreptul să se înscrie în Campanie o singură dată. Organizatorul își rezervă dreptul de a investiga și a interpreta înscrierile în Campanie; orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu blocarea și eliminarea definitivă a participantului în cauză, Organizatorul nefiind obligat sa anunțe această decizie.

 

Capitolul 6. Despre eșantioane si voucher oferite în cadrul Campaniei (kit)

6.1.1 Eșantioanele si valoarea acestora.

In cadrul Campaniei, vor fi oferite următoarele eșantioane:

 • 4500 de kituri Cicaplast B5 Ser, în valoare totală de 11.655 RON, fiecare kit fiind alcătuit din:
  • 3 eșantioane Cicaplast B5 Serum 2ml, în valoare de 1,72 RON
  • 1 pliant informativ în valoare de 0,87 RON

 

6.2. Procedura de acordare a esantioanelor si voucherelor :

6.3. Toate eșantioanele neacordate, indiferent de motiv, vor rămâne în proprietatea Beneficiarului, care-și rezervă dreptul de a le folosi în campaniile următoare.

6.4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui participant de a intra în posesia eșantioanelor.

6.5. Eșantioanele se vor acorda în ordinea primirii solicitărilor, în limita stocului disponibil. Organizatorul nu se obligă să suplimenteze stocul, în cazul în care stocul disponibil se epuizează înainte de data de 20.12.2023 (ultima zi de înscriere), anunțând acest aspect.

 

Capitolul 7. Drepturi, obligații, responsabilități

7.1. Înscrierile înainte sau după perioada menționată în Regulament nu se iau in considerare.

7.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să se înscrie în Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Campaniei în perioada de desfășurare a Campaniei.

7.3. Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare acțiune a sa în cadrul acestei Campanii.

 

Capitolul 8. Litigii şi legea aplicabilă

8.1. Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi oricare dintre participanţi, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti române competente.

8.2. Legea aplicabilă acestui Regulament este legea română.

 

Capitolul 9. Taxe şi Impozite Aferente

9.1. Organizatorul nu este responabil de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă, pentru premii a căror valoare individuală depășește 600 de lei, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul L’Oreal se obligă să calculeze, sa rețină, să vireze și să plătească din suma brută a Premiului impozitul final datorat pentru venituri obținute de câștigător în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

9.2. Prin participarea la aceasta Campanie, fiecare participant declară că este de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de către Organizator.

 

 

Capitolul 10. Încetarea Campaniei

10.1.  Campania încetează prin următoarele modalităţi:

 1. prin ajungere la termen;
 2. prin apariţia unui caz de forţă majoră;
 3. din motive independente de voinţa Organizatorului de a continua Campania, cum ar fi epuizarea stocului de eșantioane;
 4. prin decizia Organizatorului.

10.2.  În situaţiile prevăzute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligaţie faţă de Participanţi, cu privire la returnarea unor sume şi/sau plata unor sume cu titlu de despăgubire.

 

Capitolul 11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

11.1. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanților pentru scopurile și în condițiile mai jos prezentate.

11.2. Scopurile prelucrării datelor. Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, prelucrează datele cu caracter personal enumerate mai jos, ce sunt furnizate direct de către participanți în vederea participării la Campanie, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate și în conformitate cu dispozițiile legale, pentru îndeplinirea urmatorului scop: organizarea și desfășurarea Campaniei de E-Sampling Cicaplast La Roche-Posay (”Campania”) bazată pe înscrierea participanților pe platforma Microsoft Forms, în urma căruia Organizatorul trimite conform mecanismului Campaniei descris în acest regulament eșantioanele menționate la Sectiunea 6.

11.3. Datele cu caracter personal prelucrate. Pentru scopul organizării și defășurării Campaniei de E-Sampling Cicaplast La Roche-Posay vor prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal (”Datele Personale”): prenume, nume, număr de telefon, adresă de livrare, în lipsa furnizării acestor date neputând beneficia de eșantioanele Campaniei.

11.4. Temeiul prelucrării. Menționam că datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate în baza acceptării acestui regulament de către cei înscriși în Campania de E-Sampling Cicaplast La Roche-Posay.

11.5. Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea prezentului Campaniei, colectează datele cu caracter personal ale participanților la Campania de E-Sampling Cicaplast La Roche-Posay direct de la dumneavoastră prin completarea unui formular online.

11.6. Destinatarii datelor cu caracter personal. În desfășurarea activităților acestei campanii Organizatorului colaborează cu agenția More Results Marketing SRL care desfășoară următoarele activități: va trimite eșantioanele la adresele furnizate de participanți în Campania de E-Sampling Cicaplast La Roche-Posay. De asemenea, pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Organizatorul colaborează cu diverși furnizori de servicii cum este agenția care se ocupă de promovarea campaniei sau parteneri, de exemplu curieri, Poșta Romana, cărora le pot fi divulgate datele participantilor cu caracter personal pentru a fi folosite strict în scopurile stabilite de Organizator și descrise în cuprinsul prezentului regulament, respectiv: pentru trimiterea eșantioanelor.

11.7. Durata prelucrării. Pentru îndeplinirea scopului de organizare și defășurare a Campaniei de e-Sampling La Roche-Posay datele vor fi prelucrate pentru o perioadă de maxim 3 luni din momentul expedierii eșantioanelor. Datele cu caracter personal care se regăsesc în documentele financiar contabile necesare iîn scopuri fiscale, de exemplu în procesul verbal de predare primire a eșantioanelor, vor fi stocate de către L’ORÉAL ROMANIA pentru o perioada de 11 ani, calculată fie de la data inceperii Campaniei pentru premii cu o valoare mai mică de 600 lei, fie de la data epuizarii kit-urilor ce fac obiecul Campaniei, pentru premii de peste 600 lei, în deplina conformitate cu legislația fiscală. În situația în care vom fi obligați de lege sau de o autoritate de reglementare vom divulga datele cu caracter personal cerute de respectiva reglementare către autorități publice. Datele cu caracter personal ale participanților care și-au dat acordul pentru a primi comunicări de marketing din partea brandurilor L’ORÉAL ROMANIA vor fi stocate pentru o perioadă de 3 ani care incepe sa curgă la finalizarea Campaniei. După încetarea duratei de prelucrare determinată conform celor de mai sus, datele participanților vor fi șterse din baza de date L’ORÉAL ROMANIA și ale furnizorilor determinați prin prezentul regulament cărora L’ORÉAL ROMANIA le-a transmis datele.

11.8. Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal. Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, se angajează să prelucreze datele furnizate numai în scopurile specificate mai sus, să păstreze confidențialitatea și siguranța prelucrării, în conformitate cu dispozițiile legii și să nu dezvăluie datele furnizate către terțe părți altfel decat s-a indicat mai sus sau în alte cazuri decat cele prevăzute de lege. Menționăm că în mod constant Organizatorul evaluează și îmbunătățește măsurile de securitate implementate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal pe care le prelucrează și verifică că toți destinatarii datelor să asigure cel putin același nivel de protecție a datelor.

11.9. Drepturile participanților. În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, participanții au următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnând dreptul de a obține din partea Organizatorului o confirmare că prelucrează sau nu date cu caracter personal care privesc participantul și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;

b. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal – însemnând posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor participanților în anumite cazuri, prin adresarea unei solicitări în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;

c. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de a obține din partea Organizatorului restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci cand (i) participantul consideră ca datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, pana la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegală, dar participantul nu dorește să ștergem datele; (iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar participantul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) participantul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Organizatorului prevalează asupra drepturilor participantului;

d. Dreptul participantului de a-și retrage consimțământul asupra prelucrării – în cazul in care prelucrarea se bazează pe consimțământul participantului, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la la acel moment;

e. Dreptul de opoziție – însemnând dreptul participantului de a se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interesele legitime ale Organizatorului;

f. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – însemnând dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta într-o măsură semnificativă;

g. Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente în baza noastră de date către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, doar în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul participantului. În contextul îndeplinirii scopurilor din prezentul Regulament, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate atât către Parteneri ai organizatorului sau Agenții împuternicite din state membre ale Uniunii Europene („UE”) sau Spațiului Economic European („SEE”). În privința finalistului Campaniei datele personale pot fi transferate și către Parteneri ai organizatorului ( Agenția de turism cu care Organizatorul colaborează în contextul organizării călătoriei) sau Agenții împuternicite din afara acestor teritorii, după cum urmează: Statele Unite ale Americii, în scopul călătoriei în Los Angeles, Statele Unite.

h. Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

i. Dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.

11.10. Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuată în orice moment utilizând datele de contact ale Organizatorului (i) prin trimiterea unei solicitări scrise prin poștă, în atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia menționat la punctul 1.1. de mai sus, (iii) sau prin e-mail la adresa de e-mail dpo.ro@loreal.com, pe toată durata de desfășurare a Campaniei.

11.11. Responsabilul cu protecția datelor. Pentru orice întrebare sau orice aspect în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților, aceștia sunt rugați să transmită un e-mail la adresa: dpo.ro@loreal.com.

 

Capitolul 12. Forță majoră:

12.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

12.2. Daca o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, impiedică sau întarzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform prevederilor C.civ. Organizatorul, dacă invoca forța majoră, este obligat să comunice participanților la Campanie pe pagina https://www.laroche-posay.ro/event/regulamente la secțiunea Regulamente în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

      Capitolul 13. Diverse

 • 13.1. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.
 • 13.2. 14.2Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresa: către L’Oreal Romania SRL, societate română, cu sediul in Calea Floreasca nr 169A, clădirea A, etaj 6, sector 1, București, în termen de maximum 2 (două) săptămâni de la data la care a luat naștere situația contestată. După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerație nicio reclamație.
 • 13.3. Reclamațiile referitoare la eșantioanele câștigate, ulterioare momentului acceptării și primirii eșantioanelor de către persoana câștigătoare, nu vor fi luate în considere de către Organizator.
 • 13.4. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt definitive și aplicabile tuturor Participanților.
 • 13.5. Eșantioanele neacordate vor ramane în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.
 • 13.6. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti din Bucureşti.
 • 13.7. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.  .  
 

ORGANIZATOR:

L’Oreal Romania SRL.

Vanya Panayotova

Administrator