TERMENII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI

www.laroche-posay.ro

ÎNCEPÂND CU DATA DE [01.05.2018]

Bine ați venit pe webiste-ul dedicat www.laroche-posay.ro (în continuare denumit "Website").

Citiți cu atenție acești Termeni de utilizare care guvernează utilizarea acestui website (în continuare denumiți “ Termeni de utilizare”). Prin folosirea acestui Website sunteți de acord cu conținutul Termenilor de utilizare.

În legătură cu orice întrebări legate de utilizarea website-ului, ne puteți contacta la următoarea adresă: Calea Floreasca 169A, corp A, etaj 6, sector 1, Bucuresti.

LEGAL NOTICE

Website URL: www.laroche-posay.ro

 

Contact : E-mail: [email protected] - Phone number: +4021 204 0000

Publication director :  PANAYOTOVA Vanya 

Publisher : SC L'Orèal Romania SRL,, with registered office at Calea Floreasca 169A, building A, Et 6, Floreasca Business Park, sector 1, Bucharest, registered in the Trade Register with registration number: J40 / 6064/1997, CUI: 9638038 acting on behalf of the L'Orèal Paris brand (hereinafter referred to as " Editor " or "We" ).

Hosted by : L'Orèal SA - ETABLISSEMENT, a company within the L'Orèal Group, headquartered at Rue Martre 41. in PARIS - Clichy, registered in the Trade Register under registration number: FR10632012100;

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE RECRUTARE "LIPIKAR: LA ROCHE-POSAY

2021"
Perioada Campaniei 15.09.2021 ora 10:00- 31.10.2021 ora 23:59

 

Capitolul 1. Organizatorii 

 • Campania DE RECRUTARE ,,LIPIKAR: LA ROCHE-POSAY 2021``este organizată și desfășurată de către L’Oreal Romania SRL, societate română, cu sediul în Calea Floreasca, nr. 169A, cladirea A, etaj 6, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comertului sub numărul J40/6064/1997 cod unic de inregistrare  RO9638038, având contul IBAN RO49BRDE 140S V010 2146 4500, deschis la BRD GSG SMCC, reprezentată prin Dna.Vanya Panayotova în calitate de Director General, denumită în continuare „Organizatorul”
 • Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile acestui Regulament oficial, denumit în cele ce urmează ”Regulamentul”.
 • Regulamentul Oficial este întocmit și va fi facut public conform legislației aplicabile în România, în mod gratuit pe site-ul oficial  La Roche-Posay (https://www.laroche-posay.ro/), în sectiunea Regulamente, de asemenea regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui consumator (i) în baza unui apel telefonic la Infoline 021.204.00.00, între orele 08:00-16:030, de luni până vineri, exclusiv sarbătorile legale, pe întreaga durata a Campaniei, sau (ii) poate fi obținut prin trimiterea unei solicitări scrise prin poștă, în atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia menționat la punctul 1.1. de mai sus, pe toată durata de desfășurare a Campaniei.
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior, precum și prin notificarea autorităților competente, după caz, dacă modificările efectuate necesită o astfel de notificare.
 • Campania va putea fi întreruptă de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfăşurare, în cazul apariţiei unei situaţii de forţă majoră sau caz fortuit.
 • Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Anexele sau actele adiţionale la Regulament fac parte integrantă din acesta.
 • In ceea ce priveste operatiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.
 • Participarea la aceasta Campanie se face pe baza acceptării Regulamentului de către participanți. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Capitolul 2. Durata şi aria de desfăşurare a Campaniei
2.1. 1.1. Campania de recrutare LIPIKAR: La Roche-Posay se va desfăşura în perioada 15.09.2021 ora 10:00 -31.10.2021 ora 23:59, pe pagina oficială de Facebook La Roche-Posay (www.facebook.com/larocheposayromania/) în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Capitolul 3. Drept de Participare
3.1 Campania este deschisă participării persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani, împliniti pâna la data începerii Campaniei, cetățeni români sau cetățeni străini, rezidenți în România, sau cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în România.

 • La acesta Campanie nu au drept de participare următoarele persoane:
 • prepuși (inclusiv, însă fără a se limita la angajații Organizatorului);
 • prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locația Organizatorului în care sunt alocați acești prepuși, daca este cazul;
 • prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, și al oricăror imobile/locații în cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea. Se aplică prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajații acestor prestatori o desfășoară, sau de timpul pe care îl petrec în imobilele/locațiile în cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea;
 • membrii familiilor prepușilor mentionați la punctele a. – c. de mai sus (însemnând copii, parinți, soț/soție, frate/soră);
 • persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor cu vârsta minimă acceptată conform prezentului regulament.
 • Persoanele juridice: orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.
   

Capitolul 4. Mărcile şi Produsele Participante
4.1  La acestă Campanie vor participa produsele La Roche-Posay denumite în continuare “Produse Participante”. 

Capitolul 5. Mecanismul Campaniei
5.1. Produse Participante: produsele La Roche-Posay comercializate de catre L’Oreal Romania SRL.  
5.2. Pagina oficială de Facebook La Roche-Posay Romania: este o platformă web (accesibilă prin web sau aplicație pentru dispozitivele mobile) de tip de rețea de socializare oficială a brandului La Roche-Posay www.facebook.com/larocheposayromania
5.3 Utilizator: persoană care utilizează și are acces la internet și are un cont public pe rețeaua de socializare Facebook.
5.4. Mecanism: 
ETAPA 1:
Pentru a participa în CAMPANIA DE RECRUTARE ,,LIPIKAR LA ROCHE-POSAY 2021, participanții trebuie să parcurgă pașii necesari înregistrării în Campanie, după cum urmează:
- Să aibă vârsta de 18 ani împlinită la momentul înscrierii în Campanie;
- Să fie persoane fizice cu domiciliul stabil sau reședință în România;
- Să se înscrie în Campanie prin completarea Formularului Online publicat pe pagina oficială de Facebook La Roche-Posay prin Lead Ads. 
- Campania presupune primirea de catre Participant a unui kit cu esantioane La Roche-Posay, enumerat la art. 6, in scopul testarii acestor produse de catre Participanti.
- Kitul contine esantioanele metionate la art. 6 &  un voucher de reducere de 10 RON descris la art. 5.5.

5.5. Mecanism: voucher reducere
- Kit-ul oferit contine si un voucher ce garanteaza o reducere de 10 RON la achiziția online a unui singur produs Lipikar sau Cicaplast (art.5.1), achizitie efectuata prin intermediul website-urilor partenere, prin introducerea codului menționat pe voucher în procesul de achiziție;
- Lista produselor pentru care se poate folosi reducerea este mentionata pe Voucher. Pentru achiziția unui produs poate fi utilizat un singur voucher. Reducerea nu se va cumula cu alte promoții.
 - Participantii pot folosi reducerea de 10 RON numai în perioada Campaniei, 15.09.2021 ora 10:00 – 31.10.2021 ora 23:59.;

5.6 Farmaciile si partenerii online: lista farmaciilor si a partenerilor comercianti online va fi afisata pe site-ul oficial  
      La Roche-Posay (https://www.laroche-posay.ro/), in sectiunea ”Regulamente”. 
5.6.1 Lista farmaciilor si a partenerilor comercianti online: 
Bebe Tei (https://comenzi.bebetei.ro )
Farmacia Tei (https://comenzi.farmaciatei.ro)
SpringFarma (https://www.springfarma.com/)
Dr Max Online (https://www.drmax.ro/)
Emag (https://www.emag.ro/)

5.7. In data de 15.09.2021 Organizatorul va anunța începerea Campaniei de Recrutare Lipikar La Roche-Posay prin postari dedicate Lead Ads pe rețele de socializare Facebook, Instagram, astfel:
Pentru a se inscrie in Campania de Recrutare Lipikar La Roche-Posay, participantii care doresc să încerce produsele Lipikar La Roche-Posay trebuie să se înscrie în formularul online publicat pe pagina oficială de Facebook La Roche-Posay prin Lead Ads, pentru a le trimite aceste kituri prin curier prin intermediul agentiei More Results Marketing. Inscrierea in Campanie se va face in perioada 15.09.2021-15.10.2021, orice inscriere inainte sau ulterioara acestei date fiind declarata nevalida si nu se va incadra in conditiile necesare participarii in Campanie.

ETAPA 2:
La momentul completării Formularului Online La Roche-Posay prin Lead Ads, Participanții vor fi informați despre Sondajul Lipikar La Roche-Posay. Sondajul vine ca urmare a utilizarii esantioanelor primite de catre Participanti, conform Etapei 1 si dorinta Organizatorului de a afla parerea Participantilor despre produsele folosite. Sondajul consta in completarea unui chestionar cu intrebari despre produsele folosite.
Astfel, ulterior primirii kit-ului, Participanții vor primi o invitatie prin email ce va contine chestionarul Sondajului Lipikar La Roche-Posay. Invitația prin email va fi trimisă de Mediapost Hit Mail SRL, iar Sondajul este creat de către Aha Moments SRL. Prin accesarea si completarea raspunsurilor la intrebarile din chestionarul Sondajului, va exprimati acordul de a participa la Campanie, atat in cadrul Etapei 1, cat si in cadrul etapei 2 desfasurata conform celor mentionate la art. 8. 
Continutul trimis in vederea inscrierii in Campaniei nu trebuie sa contina cuvinte obscene sau indecente, nu trebuie sa fie contrar bunelor moravuri, nu trebuie sa contina detalii defaimatoare sau jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic. De asemenea, nu trebuie sa contina date personale ale unei alte persoane, amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu trebuie sa lezeze intimitatea si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane sau firme si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile.
Continutul trimis in vederea inscrierii in Campanie este moderat, iar orice tip de continut necorespunzator si/sau legaturi cu pagini de internet care nu au legatura cu cerinta sau cu acesta Campanie sau care nu sunt conforme cu criteriile Regulamentului Oficial pot fi inlaturate, fara a fi necesara notificarea autorului/participantului sau prezentarea unei explicatii. Autorul/Participantul va fi exclus din Campanie si implicit va pierde orice posibilitate de a primi oricare din testerele Campaniei. De asemenea, va fi descalificata automat din Campanie orice inscriere care nu are legatura cu natura si scopul Campaniei, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament.
       Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare orice inscriere, in consecinta, sa elimine participarea in Campanie ce contine o inregistrare asupra careia planeaza suspiciuni de falsitate sau de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial si/sau a legilor in vigoare, sau pe care acesta nu o considera potrivita/decenta.
5.8. Un participant are dreptul sa se inscrie in Campanie o singura data. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.
5.9 Continutul trimis de catre un Participant va fi verificat la trimiterea sa, probandu-se conformitatea si daca respecta prevederile Regulamentului, in vederea participarii la Campanie .

 

Capitolul  6. Eșantioane Oferite în cadrul Campaniei  - Etapa 1
6.1. Eșantioanele si valoarea acestora. 
In cadrul Campaniei – Etapa 1 se vor acorda urmatoarele esantioane:
1 tip de kit cu urmatoarele componente :
10.000 bucati de kit-uri Lipikar - pentru pielea uscata, cu tendinta atopica; kit alcatuit din:1x Lipikar Syndet AP+ 15 ml, 1x Lipikar Baume AP+M 15 ml, 1x Cicaplast Baume B5 3 ml, 1x voucher 10 RON reducere, 1x brosura; 
       Valoarea unui kit este de:35 RON
       Valoarea totala a kit-urilor este de: 35.000 RON
6.2. Procedura de acordare a esantioanelor :
Esantioanele se vor trimite prin curier prin intermediul agentiei More Results Marketing SRL in termen de 60 de zile lucratoare de la  momentul înscrierii în Campanie. 
6.3. Daca in timpul Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun participant ori se inscriu/participa mai putini participanti decat numarul esantioanelor, atunci esantioanele Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.
6.5. Esantioanele acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.
6.6. Toate esantioanele neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Beneficiarului, care-si rezerva dreptul de a le folosi în campaniile următoare.
6.7. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui participant de a intra in posesia esantioanelor. 

 

Capitolul 7. Procedura de validare si punere in posesie a esantioanelor
7.1. Esantioanele vor fi livrate consumatorilor in termen de 60 de zile lucratoare de la momentul înscrierii în Campanie 

 

Capitolul 8. Premiile Oferite în cadrul Campaniei – Etapa a 2 a „Concursul”
8.1 Premiile și valoare acestora
In cadrul Concursului – Etapa a 2 a, se vor acorda prin tragere la sorți electronica urmatoarele premii:
10 x kit-uri formate din: 1 x Lipikar Syndet AP+  200 ml; 1 x Lipikar Baume AP+M 200ml; 1 x Cicaplast Baume B5 40ml; 1 x Tote Bag MicroBiome. 
Valoarea fiecarui kit  in parte:
1 x Lipikar Syndet AP+  200 ml – 52.60 RON (cu TVA)
1 x Lipikar Baume AP+M 200ml – 81.99 RON (cu TVA)
1 x Cicaplast Baume B5 40ml – 37.13 RON (cu TVA)
1 x Tote Bag MicroBiome – 15 RON (cu TVA)

Valoarea totala a premiilor este 10 x 186.72 = 1.867,2 RON TVA inclus

8.2. Procedura de acordare a premiilor in cadrul Etapei a 2 a: 
Se va alcatui o lista de inscriere in ordinea înscrierii la Sondaj si a validitatii inscrierilor pe durata mentionata in regulament. 
Premiile se vor acorda prin tragere la sorti prin intermediul unui program electronic de extragere aleatorie (www.random.org) in data de 22.11.2021 de catre agenția Mediapost HitMail SRL. Se vor extrage 10 castigatori si 10 rezerve pentru fiecare premiu alocat, in prezenta unei Comisii alcatuita din 3 persoane din cadrul agentiei Mediapost HitMail. In urma extragerii se va intocmi un proces-verbal de constatare a castigatorilor si rezervelor.
Extragerea va fi facuta dintre participanții care s-au inscris si au completat complet Sondajul transmis prin intermediul invitatiei prin email, conform conditiilor mentionate in prezentul Regulament, in perioada desfasurarii Concursului.
Alte detalii referitoare la acordarea premiilor:  
 Daca in timpul Concursului nu se inscrie/nu participa niciun participant ori se inscriu/participa mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Concursului ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.
8.3. Castigatorii vor fi anuntati și contactati pe adresa de email pe care a fost transmisa invitatia de a participa la Sondaj cu care s-au inscris în Campania de recrutare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a afisa numele/pseudonimele participantilor si in timpul procesului de validare, utilizand de fiecare data mentiuni corespunzatoare, spre exemplu, insa fara a se limita la: “in curs de validare” etc. Avand in vedere aspectul detaliat anterior, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii acelor participanti care incearca obtinerea de castiguri utilizand date diferite, indiferent daca numele acestora au fost facute publice sau nu.
8.4. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au dreptul de a pretinde schimbarea acestora cu alte 
       bunuri, sa solicite schimbarea caracteristicilor premiilor sau sa solicite contravaloarea in bani a premiilor    
       castigate.
8.5. Premiile acordate in cadrul prezentului Concurs pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.
8.6. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Beneficiarului, care-si rezerva dreptul de a le folosi în campaniile următoare.
8.7. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit. 
8.8. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare, printare  sau alte erori aparute in jurnalul oferit ca premiu.

Capitolul 9. Procedura de validare si punere in posesie a premiilor – Etapa a 2 a
9.1. In termen de maxim 2 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, fiecare potential castigator va fi instiintat individual prin intermediul unui e-mail de catre reprezentantul Organizatorului - More Results Marketing SRL, despre potentialul castig, la adresa de e-mail cu care s-au inscris in Concurs.
In vederea revendicarii premiului, potentialii castigatorii trebuie sa raspunsa la acest e-mail, prin reply la aceeasi adresa de e-mail de pe care au fost contactati in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii e-mailului de informare asupra castigului. Astfel, potentialii castigatori trebuie sa comunice datele lor de identificare necesare transmiterii premiilor, respectiv: nume si prenume, numar de telefon si adresa de expediere a premiului. 
9.2. In cazul in care potentialul castigator nu transmite in termen de 5 zile lucratoare raspunsul sau indeplinind toate conditiile mentionate la art. 9.1. sau refuza din motive personale premiul , acesta va fi invalidat si se va apela la rezerve, in ordinea in care aceastea au fost extrase.
9.3. Datele transmise de potentialul castigator, dupa cum se specifica mai sus, nu vor putea fi modificare ulterior transmiterii acestora catre Organizator. 
9.4. Anuntarea castigatorilor validati (numele castigatorilor si premiile castigate de acestia) vor fi aduse la cunostinta publicului printr-o postare pe pagina oficială de Facebook La Roche-Posay Romania www.facebook.com/larocheposayromania in termen de maxim 2 zile lucratoare de la validare.
9.5. Dupa validarea fiecarui castigator, premiul va fi predat in cel mult 30 zile lucratoare de la data validarii sale. Premiile vor fi predate Castigatorilor prin intermediul unui curier rapid. Castigatorii trebuie sa semneze confirmarea de primire a coletului ce contine premiul si procesul verbal de predare-primire. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.
9.6. Procedura de validare si de inmanare a premiilor in cazul rezervelor este aceeasi ca si in cazul castigatorilor.  In cazul in care nici castigatorul, nici rezervele nu indeplinesc conditiile de validare, le este retrasa calitatea de castigator si sunt invalidati, iar premiul respectiv nu se mai acorda si ramane in posesia Organizatorului.
9.7. In cazul in care, din motive independente de Organizator, premiile nu pot fi acordate (imposibilitatea contactarii castigatorilor si a rezervelor, din motive precum: refuzul castigatorilor sau al rezervelor de a comunica datele solicitate/de a transmite informatiile in termenul si cu datele mai sus-mentionate, refuzul primirii premiilor), premiul/ile va/vor ramane in posesia Organizatorului.
9.8. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: catre L’Oreal Romania S.R.L., cu sediul social in Romania, Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 169A, corp A, et. 6, Floreasca Business Park, S1, in termen de maximum 10 (zece) zile de la data publicarii listei cu toti castigatorii validati. Dupa aceasta data Organizatorul orice eventuale reclamatii nu vor mai fi luate in consideratie.

Capitolul 10. Drepturi, obligatii, responsabilitati
10.1. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament nu se iau in considerare.
10.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru livrarea cu intarziere a produselor de catre Posta Romana sau firmele de curierat.
10.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Campaniei in perioada de desfasurare a Campaniei.
10.4. Organizatorul nu are obligatia de a verifica si nu este responsabil pentru autenticitatea numelui de utilizator, sau in cazul in care acesta afecteaza drepturile tertilor, in special dreptul la un nume sau alte drepturi personale, dreptul la un nume comercial, dreptul la o marca comerciala sau alte drepturi de proprietate intelectuala.
10.5. Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare actiune a sa in cadrul acestei Campanii.

 

Capitolul 11. Litigii şi legea aplicabilă

 • Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi oricare dintre participanţii,  pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti române competente.
 • Legea aplicabila acestui Regulament este legea română.

Capitolul 12. Taxe şi Impozite Aferente

 • Organizatorul nu este raspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de eșantioanele oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă,  pentru eșantioane a caror valoare individuala depaseste 600 de lei, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină, să vireze și să plătească din suma brută a Premiului impozitul final datorat pentru venituri obținute de căștigător în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
 • Prin participarea la aceasta Campanie, fiecare Câștigător declară că este de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de către Organizatorul L’Oreal.
   

Capitolul 13. Încetarea Campaniei

 • Campania încetează prin următoarele modalităţi:
 • prin ajungere la termen;
 • din motive independente de voinţa Organizatorului de a continua Campania, cum ar fi epuizarea stocului de esantioane;
 • prin decizia Organizatorului.
 • În situaţiile prevăzute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligaţie faţă de Participanţi, cu privire la returnarea unor sume şi/sau plata unor sume cu titlu de despăgubire.

Capitolul 14. Prelucrarea datelor cu caracter personal

14.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor pentru scopurile si in conditiile mai jos prezentate.
14.2.Scopurile prelucrarii datelor. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, prelucreaza datele cu caracter personal enumerate mai jos, ce sunt furnizate direct de catre participanti in vederea participarii la Campania, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate si in conformitate cu dispozitiile legale, pentru indeplinirea urmatoarelor scopuri:

 • organizarea si desfasurarea Campaniei de recrutare Lipikar La Roche-Posay (”Campania”) – etapa I, bazata pe inscrierea participantilor pe pagina oficială de Facebook La Roche-Posay prin Lead Ads Facebook in urma caruia Organizatorul trimite conform mecanismului Campaniei descris in acest Regulament esantioanele mentionate la Sectiunea 6;
 • organizarea si desfasurarea Campaniei de recrutare Lipikar La Roche-Posay (”Campania”) – etapa a II a, bazata pe inscrierea participantilor prin completarea Chestionarului transmis de catre Organizator prin intermediul unui mesaj email, in urma căruia Organizatorul va oferi premiile mentionate la art. 8.1;
 • îndeplinirea de către Organizator a obligațiilor legale care revin organizatorilor de campanii promoționale, inclusiv din perspectiva gestionării obligațiilor fiscale, dacă este cazul, precum și pentru păstrarea evidențelor acestui Concurs, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce revin Organizatorului;

d.    realizarea de rapoarte statistice și analize privind îndeplinirea obiectivelor Concursului pentru realizarea 
intereselor legitime ale Organizatorului.

14.3.Datele cu caracter personal prelucrate. Pentru scopul organizarii si defasurarii Campaniei de Recrutare Lipikar La Roche-Posay Romania vor prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal (”Datele Personale”): prenume, nume, numar de telefon, adresa de email, adresa de livrare.Furnizarea datelor de către Participanți nu este obligatorie. Refuzul furnizarii acestor date, atrage imposibilitatea participării la Concurs sau a câștigării premiilor oferite de catre Organizator. 14.4.  Temeiul prelucrarii. Mentionam ca datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate:

 • in baza acceptarii acestui regulament de campaniei de catre cei inscrisi in Campania de Recrutare Lipikar La Roche-Posay Romania.
 • în vederea aducerii la îndeplinire a obligațiilor fiscale ce revin Organizatorului conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, inclusiv din perspectiva gestionării obligațiilor fiscale, dacă este cazul, precum și pentru păstrarea evidențelor acestui Concurs, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce le revin Organizatorilor;
 • realizarea de rapoarte statistice și analize privind îndeplinirea obiectivelor Concursului pentru realizarea intereselor legitime ale Organizatorilor.

14.5. Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentului Campaniei, colecteaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campania de Recrutare Lipikar La Roche-Posay Romania direct de la acestia prin completarea unui formular online afisat pe pagina oficială de Facebook La Roche-Posay prin Lead Ads; 
14.6. Destinatarii datelor cu caracter personal. In desfasurarea activitatilor acestei campanii Organizatorului colaboreaza cu:

 • agentia More Results Marketing SRL care desfasoara urmatoarele activitati:1) vor trimite esantioanele la adresele furnizate de participanti in Campania de Recrutare La Roche-Posay, 2) vor trimite premiile la adresele furnizate de participanti castigatoriilor din Etapa a 2 a..
 • agentia Mediapost Hit Mail SRL care desfasoara urmatoarea activitate: vor transmite catre participantii la Etapa 1 un mesaj prin care ii invita sa participe la Sondajul de opinie, vor extrage câștigătorii pentru Etapa 2 și îi vor anunța printr-un email. un email de abonare la newswletterul La Roche-Posay;
 • Aha Moments SRLcare desfășoară următoarele activități: prelucrarea și intrepretarea datelor din formularul sondaj, fara insa a prelucra date personale ale participantilor.
 • Facebook Global care acționează în calitate de persoana împuternicită care pune la dispoziția Organizatorului platforma de social media Lead Ads prin intermediul cărora sunt colectate datele personale. 

De asemenea, pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, Organizatorul colaboreaza cu diversi furnizori de servicii cu este agentia care se ocupa de promovarea capaniei sau parteneri, de exemplu curieri, Posta Romana, carora le pot fi divulgate datele participantilor cu caracter personal pentru a fi folosite strict in scopurile stabilite de Organizator si descrise in cuprinsul prezentului regulament, respectiv: pentru trimiterea esantioanelor. 

14.7. Durata prelucrarii. Pentru indeplinirea scopului de organizare si defasurare a Campaniei de Recrutare La Roche-Posay datele vor fi prelucrate pentru o perioada de maxim 12 luni din momentul expedierii esantioanelor. Datele cu caracter personal care se regasesc in documentele financiar contabile necesare in scopuri fiscale, de exemplu in procesul verbal de predare primire a eșantioanelor, vor fi stocate de catre L’ORÉAL ROMANIA pentru o perioada de 11 ani, in deplina conformitate cu legislatia fiscala. In situatia in care vom fi obligati de lege sau de o autoritate de reglementare vom divulga datele cu caracter personal cerute de respectiva reglementare catre autoritati publice. Datele personale colectate prin intermediul Lead Ads vor fi disponibile până la 90 de zile în cadrul serviciului Lead Ads gestionat de către Facebook Global. Datele cu caracter personal ale participantilor care si-au dat acordul pentru a primi comunicari de marketing din partea brandurilor L’ORÉAL ROMANIA vor fi sterse în termen de 3 ani de zile de la ultima interacțiune cu LțOreal România. Dupa incetarea duratei de prelucrare determinata conform celor de mai sus, datele participantilor vor fi sterse din baza de date L’ORÉAL ROMANIA si ale furnizorilor determinati prin prezentul regulament carora L’ORÉAL ROMANIA le-a transmis datele. 

14.8.Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, se angajeaza sa prelucreze datele furnizate numai in scopurile specificate mai sus, sa pastreze confidentialitatea si siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legii si sa nu dezvaluie datele furnizate catre terte parti altfel decat s-a indicat mai sus sau in alte cazuri decat cele prevazute de lege. Mentionam ca in mod constant Organizatorul evalueaza si imbunatateste masurile de securitate implementate pentru a asigura protectia datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza si verifica ca toti destinatarii datelor sa asigure cel putin acelasi nivel de protectie a datelor.
14.9. Drepturile participantilor. In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, participantii au urmatoarele drepturi: 
a. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – insemnand dreptul de a obtine din partea Organizatorului o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care privesc participantul si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;
b. Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal – insemnand posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor participantilor in anumite cazuri, prin adresarea unei solicitari in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;
c. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de obtine din partea Organizatorului restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri, respectiv atunci cand (i) participantul considera ca datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, pana la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegala, dar participantul nu doreste sa stergem datele; (iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar participantul le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verificam daca drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor participantului; 
d. Dreptul participantului de a-si retrage consimtamantul asupra prelucrarii – in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la la acel moment; 
e. Dreptul de opozitie – insemnand dreptul participantului de a se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interesele legitime ale Organizatorului;
f. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – insemnand dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta intr-o masura semnificativa;
g. Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente in baza noastra de date catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, doar in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului. In contextul indeplinirii scopurilor din prezentul Regulament, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate in strainatate atat catre Parteneri ai organizatorului sau Agentii imputernicite din state membre ale Uniunii Europene („UE”) sau Spatiului Economic European („SEE”). In privinta finalistului Campaniei datele personale pot fi transferate si catre Parteneri ai organizatorului ( Agentia de turism cu care Organizatorul colaboreaza in contextul organizarii calatoriei) sau Agentii imputernicite din afara acestor teritorii, dupa cum urmeaza: Statele Unite ale Americii, in scopul calatoriei in Los Angeles, Statele Unite.
h. Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
i. Dreptul de a se adresa instantelor de judecata competente.
14.10. Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuata in orice moment utilizand datele de contact ale Organizatorului (i) prin trimiterea unei solicitari scrise prin poșta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, (iii) sau prin e-mail la adresa de e-mail [email protected], pe toata durata de desfașurare a Campaniei.
14.11. Responsabilul cu protectia datelor. 
Pentru orice intrebare privind modul de prelucrarea a datelor personale si orice aspect in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor, acestia sunt rugati sa se adreseze Organizatorului, folosind oricare dintre urmatoarele posibilitati de comunicare prin trimitere unui email catre adresa [email protected] sau a unei scrisori la adresa L’Oréal Romania SRL cu sediul in Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca 169A, Cladirea A, et.6.

 
 

Capitolul 15. Forta majora:

15.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
15.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie pe pagina de inscriere publicata pe siteul La Roche-Posay Romania, la sectiunea Regulamente in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

Capitolul 16. Diverse

 • In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestie Campanii, decizia Organizatorului este definitiva. 
 • Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: catre L’Oreal Romania SRL, societate romana, cu sediul in Calea Floreasca nr 169A, cladirea A, etaj 6, sector 1, Bucuresti, intermen de maximum 2 (doua) saptamani de la data la care a luat nastere situatia contestata. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamantie.
 • Reclamatiile referitoare la esantioanele castigate, ulterioare momentului acceptarii si primirii esantioanelor de catre persoana castigatoare, nu vor fi luate in considere de catre Organizator.
 • Deciziile Organizatorului privind Campania sunt definitive si aplicabile tuturor Participantilor.
 • Eșantioanele neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 
 • Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către  instanţele judecătoreşti din Bucureşti.
 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.  

ORGANIZATOR:
L’Oreal Romania SRL.
Vanya Panayotova
Director General