Termenii de utilizare a website-ului La Roche-Posay

www.laroche-posay.ro

ÎNCEPÂND CU DATA DE [01.05.2018]

Bine ați venit pe webiste-ul dedicat www.laroche-posay.ro (în continuare denumit "Website").

Citiți cu atenție acești Termeni de utilizare care guvernează utilizarea acestui website (în continuare denumiți “ Termeni de utilizare”). Prin folosirea acestui Website sunteți de acord cu conținutul Termenilor de utilizare.

În legătură cu orice întrebări legate de utilizarea website-ului, ne puteți contacta la următoarea adresă: Calea Floreasca 169A, corp A, etaj 6, sector 1, Bucuresti.

LEGAL NOTICE

Website URL: www.laroche-posay.ro

 

Contact : E-mail: ro.contact@loreal.com - Phone number: +4021 204 0000

Publication director :  PANAYOTOVA Vanya 

Publisher : SC L'Orèal Romania SRL,, with registered office at Calea Floreasca 169A, building A, Et 6, Floreasca Business Park, sector 1, Bucharest, registered in the Trade Register with registration number: J40 / 6064/1997, CUI: 9638038 acting on behalf of the L'Orèal Paris brand (hereinafter referred to as " Editor " or "We" ).

Hosted by : L'Orèal SA - ETABLISSEMENT, a company within the L'Orèal Group, headquartered at Rue Martre 41. in PARIS - Clichy, registered in the Trade Register under registration number: FR10632012100;

REGULAMENTUL OFICIAL AL

Campaniei de e-sampling „Effaclar” La Roche-Posay

Perioada Campaniei 1.10.2022 - 31.10.2022

 

Capitolul 1. Organizatorii

1.1. Campania de e-sampling „Effaclar” La Roche-Posay este organizata si desfasurata de catre L’Oreal Romania SRL, societate romana, cu sediul in Calea Floreasca, nr. 169A, cladirea A, etaj 6, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/6064/1997 cod unic de inregistrare  RO9638038, avand contul IBAN RO49BRDE 140S V010 2146 4500, deschis la BRD GSG SMCC, reprezentata prin Dna.Vanya Panayotova in calitate de Administrator, denumita in continuare „Organizatorul”.

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile acestui regulament oficial, denumit in cele ce urmeaza ”Regulamentul”.

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul  https://www.laroche-posay.ro/. De asemenea, Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator (i) in baza unui apel telefonic la Infoline 02204.00.00, intre orele 09:00-18:00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Concursului, sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.

1.5. Campania va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau caz fortuit.

1.6. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

1.7. In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator.

1.8. Participarea la aceasta Campanie se face pe baza acceptarii  Regulamentului de catre participanti. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Capitolul 2. Durata si aria de desfasurare a Campaniei

2.1. Campania de e-sampling „Effaclar” La Roche-Posay se va desfasura in perioada 1.10.2022 - 31.10.2022, pe reteaua de socializare Facebook, regulamentul fiind publicat pe https://www.laroche-posay.ro/event/regulamente-1

Capitolul 3. Drept de Participare

 

3.1 Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

3.2 La acesta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusi (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii Organizatorului);

b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi, daca este cazul;

c. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;

d. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – c. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

e. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Concurs a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului regulament.

f. Persoanele juridice

Capitorul 4. Marcile si Produsele Participante

4.1  La acesta Campanie vor participa produsele La Roche-Posay, denumite in continuare “Produse Participante”.  

Capitolul 5. Mecanismul Campaniei

5.1. Produse Participante: produsele La Roche-Posay comercializate de catre L’Oreal Romania SRL.  

5.2. Facebook : este o platforma web (accesibila prin web de pe desktop sau dispozitive mobile)

5.3.Utilizator : persoana care acceseaza  website sau care viziteaza in perioada Campaniei farmaciile partenere.

 5.4. Mecanism:

In data de 1.10.2022 Organizatorul va anunta Campania de e-sampling „Effaclar” La Roche-Posay prin intermediul  platformei de socializare Facebook astfel:

Anuntul va fi postat pe Grupul de Facebook « Comunitatea oamenilor cu acnee » . Pentru a participa in Campania de e-sampling „Effaclar” La Roche-Posay, Participantii trebuie sa parcurga pasii necesari inregistrarii in Campanie, dupa cum urmeaza:

- sa aiba varsta de 18 ani implinita la momentul inscrierii in Campanie;

- Sa fie persoane fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania;

- Sa se inscrie in Campanie prin finalizarea completarii Formularului Online publicat pe Facebook prin Grupul de Facebook « Comunitatea oamenilor cu acnee » / Facebook Lead Ads

- Campania presupune primirea de catre Participant a unuia dintre kiturile cu esantioane La Roche-Posay, enumerate

la art. 6, in scopul testarii acestor produse de catre Participant.

- Kiturile contin esantionale metionate la art. 6 si  un voucher de reducere de 15 RON descris la cap. 5.6.

Inscrierea in campanie se va face in perioada1.10.2022-31.10.2022, orice inscriere inainte sau ulterioara acestei date fiind declarata nevalida si nu se va incadra in conditiile necesare participarii in Campanie.

Continutul trimis in vederea inscrierii in Campanie nu trebuie sa contina cuvinte obscene sau indecente, nu trebuie sa fie contrar bunelor moravuri, nu trebuie sa contina detalii defaimatoare sau jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic. De asemenea, nu trebuie sa contina date personale ale unei alte persoane, amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu trebuie sa lezeze intimitatea si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane sau firme si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile.

Continutul trimis in vederea inscrierii in Campanie este moderat, iar orice tip de continut necorespunzator si/sau legaturi cu pagini de internet care nu au legatura cu cerinta sau cu acesta Campanie sau care nu sunt conforme cu criteriile Regulamentului Oficial pot fi inlaturate, fara a fi necesara notificarea autorului/Participantului sau prezentarea unei explicatii. Autorul/Participantul va fi exclus din Campanie si implicit va pierde orice posibilitate de a primi oricare din esantioanele Campaniei. De asemenea, va fi descalificata automat din Campanie orice inscriere care nu are legatura cu natura si scopul Campaniei, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare orice inscriere, in consecinta, sa elimine participarea in Campanie ce contine o inregistrare asupra careia planeaza suspiciuni de falsitate sau de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial si/sau a legilor in vigoare, sau pe care acesta nu o considera potrivita sau decenta.

5.5. Un participant are dreptul sa se inscrie in Campanie o singura data. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie ; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

 5.6. Mecanism: voucher reducere

Kit-ul oferit contine si un voucher ce garanteaza o reducere de 15RON la achizitia online a unui singur produs, achizitie efectuata prin intermediul website-urilor partenere, prin introducerea codului mentionat pe voucher in procesul de achizitie.

Lista produselor pentru care se poate folosi reducerea este mentionata pe Voucher. Pentru achizitia unui produs poate fi utilizat un singur voucher. Reducerea nu se va cumula cu alte promotii.

Participantii pot folosi reducerea de 15RON in perioada 01.10.2022 –  31.10.2022.

5.6.1 Lista farmaciilor si a partenerilor comercianti online:

· Bebe Tei (https://comenzi.bebetei.ro)

· Farmacia Tei (https://comenzi.farmaciatei.ro )

· Dr. Max (https://www.drmax.ro/)

· Emag (https://emag.ro )

Capitolul  6. Despre esantioane si vouchere oferite in cadrul Campaniei (kit)

6.1.1 Esantioanele si valoarea acestora.

In cadrul Campaniei, vor fi oferite 2 tipuri de kit-uri, in valoare totala de 360.540 RON, dupa cum urmeaza:

· 10.000 de kit-uri EFFACLAR SERUM in valoare de 126.300 RON, fiecare kit fiind alcatuit din:

1 esantion Effacla Gel de curatare, 15 ml

2 esantioane Effaclar Serum, 3 ml

1 voucher 15 RON reducere

· 20.000 de kit-uri EFFACLAR DUO(+) in valoare de 117.840 RON, fiecare kit fiind alcatuit din:

1 esantion Effacla Gel de curatare, 15 ml

2 esantioane Effaclar Duo(+), 3 ml

1 voucher 15 RON reducere

 

6.2. Procedura de acordare a esantioanelor si voucherelor:

6.2.1. Kit-urile se vor trimite prin curier prin intermediul agentiei More Results Marketing SRL, in termen de 30 de zile lucratoare de la incheierea Campaniei.

6.2.2. Kit-urile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.

6.3. Toate esantioanele neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Beneficiarului, care-si rezerva dreptul de a le folosi in campaniile urmatoare.

6.4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui participant de a intra in posesia esantioanelor.

6.5. Kit-urile se vor acorda in ordinea primirii solicitarilor, in limita stocului disponibil. Organizatorul nu se obliga sa suplimenteze stocul, in cazul in care stocul disponibil se epuizeaza inainte de data de 31.10.2022 (ultima zi de inscriere), anuntand acest aspect.

Capitolul 7. Drepturi, obligatii, responsabilitati

7.1. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament nu se iau in considerare.
7.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Campaniei in perioada de desfasurare a Campaniei.
7.3. Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare actiune a sa in cadrul acestei Campanii.

Capitolul 8. Litigii si legea aplicabila

8.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre participantii, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
8.2 Legea aplicabila acestui Regulament este legea romana.

Capitolul 9. Taxe si Impozite Aferente

9.1 Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de esantioanele oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, pentru esantioane a caror valoare individuala depaseste 600 de lei, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal. Prin participarea la aceasta Campanie, fiecare participant declara ca este de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de catre Organizator

Capitolul 10. Incetarea Campaniei

 

10.1. Campania inceteaza prin urmatoarele modalitati:

  (i) prin ajungere la termen;

(ii) prin aparitia unui caz de forta majora;

(iii) din motive independente de vointa Organizatorului de a continua Campania, cum ar fi epuizarea stocului de esantioane;

(iv) prin decizia Organizatorului.

10.2. In situatiile prevazute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligatie fata de Participanti, cu privire la returnarea unor sume si/sau plata unor sume cu titlu de despagubire.

Capitolul 12. Prelucrarea datelor cu caracter personal

12.1.Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor pentru scopurile si in conditiile mai jos prezentate.

  12.2. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal enumerate in Art. 12.3 de mai jos, ce sunt furnizate direct de catre participanti in vederea participarii la Campanie, inclusiv transmiterii premiilor, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate si in conformitate cu dispozitiile legale, pentru indeplinirea urmatoarelor scopuri:

a) Prelucrarea si administrarea datelor pentru trimiterea mostrelor, in vederea executarii contractului la care Organizatorul si fiecare dintre Participanti sunt parte prin inscrierea la prezenta Campanie;

b) Indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor legale care revin organizatorilor de campanii promotionale, inclusiv din perspectiva gestionarii obligatiilor fiscale, daca este cazul, precum si pentru pastrarea evidentelor acestei Campanii, in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce le revin Organizatorilor;

c) Realizarea de rapoarte statistice si analize privind indeplinirea obiectivelor Campaniei pentru realizarea intereselor legitime ale Organizatorilor.

12.3. Datele cu caracter personal prelucrate. Pentru scopul organizarii si defasurarii Campaniei de e-sampling „Effaclar” La Roche-Posay se vor prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal (”Datele Personale”): prenume, nume, numar de telefon, adresa de livrare.  Furnizarea datelor de catre Participanti nu este obligatorie. Refuzul furnizarii acestor date, atrage imposibilitatea participarii la Campanie. Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv pentru realizarea Campaniei si pentru inmanarea ulerioara a kit-urilor si nu in alte scopuri viitoare de marketing sau comerciale, realizate prin comunicari nesolicitate de catre utilizatori.

12.4. Temeiul prelucrarii. Mentionam ca datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate in baza acceptarii acestui Regulament de catre cei inscrisi in Campania de e-sampling „Effaclar” La Roche-Posay.

12.5. Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei  Campanii, colecteaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campania de e-sampling „Effaclar” La Roche-Posay direct de la dumneavoastra, prin completarea unui formular online.

12.6. Destinatarii datelor cu caracter personal. In desfasurarea activitatilor acestei campanii Organizatorului colaboreaza cu agentia More Results Marketing SRL care desfasoara urmatoarele activitati: va analiza datele colectate in vederea eliminarii inscrierilor nevalide, asa cum au fost ele definite in Capitolul 3 si Capitolul 5 al prezentului Regulament, pentru a trimite esantioanele la adresele furnizate de participanti in Campania de e-Sampling ”Effaclar” La Roche-Posay . De asemenea, pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, Organizatorul colaboreaza cu diversi furnizori de servicii cum este agentia care se ocupa de promovarea campaniei sau parteneri, de exemplu curieri, Posta Romana, carora le pot fi divulgate datele participantilor cu caracter personal pentru a fi folosite strict in scopurile stabilite de Organizator si descrise in cuprinsul prezentului Regulament, respectiv: pentru trimiterea esantioanelor.

12.7. Durata prelucrarii. Pentru indeplinirea scopului de organizare si deasurare a Campaniei de e-Sampling ”Effaclar” La Roche-Posay  datele vor fi prelucrate pentru o perioada de maxim 12 luni din momentul expedierii esantioanelor. Datele cu caracter personal care se regasesc in documentele financiar contabile necesare in scopuri fiscale, de exemplu in procesul verbal de predare primire a esantioanelor, vor fi stocate de catre L’ORÉAL ROMANIA pentru o perioada de 11 ani, in deplina conformitate cu legislatia fiscala. In situatia in care vom fi obligati de lege sau de o autoritate de reglementare vom divulga datele cu caracter personal cerute de respectiva reglementare catre autoritati publice. Datele cu caracter personal ale participantilor care si-au dat acordul pentru a primi comunicari de marketing din partea brandurilor L’ORÉAL ROMANIA vor fi stocate pentru o perioada de 3 ani care incepe sa curga la finalizarea Concursului. Dupa incetarea duratei de prelucrare determinata conform celor de mai sus, datele participantilor vor fi sterse din baza de date L’ORÉAL ROMANIA si ale furnizorilor determinati prin prezentul Regulament carora L’ORÉAL ROMANIA le-a transmis datele.

12.8. Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, se angajeaza sa prelucreze datele furnizate numai in scopurile specificate mai sus, sa pastreze confidentialitatea si siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legii si sa nu dezvaluie datele furnizate catre terte parti altfel decat s-a indicat mai sus sau in alte cazuri decat cele prevazute de lege. Mentionam ca in mod constant Organizatorul evalueaza si iimbunatateste masurile de securitate implementate pentru a asigura protectia datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza si verifica ca toti destinatarii datelor sa asigure cel putin acelasi nivel de protectie a datelor.

 12.9. Drepturile participantilor. In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, participantii au urmatoarele drepturi:

a. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – insemnand dreptul de a obtine din partea Organizatorului o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care privesc participantul si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;

b. Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal – insemnand posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor participantilor in anumite cazuri, prin adresarea unei solicitari in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;

c. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de obtine din partea Organizatorului restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri, respectiv atunci cand (i) participantul considera ca datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, pana la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegala, dar participantul nu doreste sa stergem datele; (iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar participantul le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verificam daca drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor participantului;

d. Dreptul participantului de a-si retrage consimtamantul asupra prelucrarii – in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la la acel moment;

e. Dreptul de opozitie – insemnand dreptul participantului de a se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interesele legitime ale Organizatorului;

f. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – insemnand dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta intr-o masura semnificativa;

g. Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente in baza noastra de date catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, doar in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului. In contextul indeplinirii scopurilor din prezentul Regulament, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate in strainatate atat catre Parteneri ai organizatorului sau Agentii imputernicite din state membre ale Uniunii Europene („UE”) sau Spatiului Economic European („SEE”). In privinta finalistului Campaniei datele personale pot fi transferate si catre Parteneri ai organizatorului ( Agentia de turism cu care Organizatorul colaboreaza in contextul organizarii calatoriei) sau Agentii imputernicite din afara acestor teritorii, dupa cum urmeaza: Statele Unite ale Americii, in scopul calatoriei in Los Angeles, Statele Unite.

h. Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

i. Dreptul de a se adresa instantelor de judecata competente.

12.10. Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuata in orice moment utilizand datele de contact ale Organizatorului (i) prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, (iii) sau prin e-mail la adresa de e-mail dpo.ro@loreal.com, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

12.11. Responsabilul cu protectia datelor. Pentru orice intrebare sau orice aspect in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor, acestia sunt rugati sa transmita un e-mail la adresa: dpo.ro@loreal.com.

Capitolul 13. Forta majora:

13.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

13.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie pe pagina https://www.laroche-posay.ro/ la sectiunea Regulamente in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

Capitolul 14. Diverse

14.1 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitiva.

14.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: catre L’Oreal Romania SRL, societate romana, cu sediul in Calea Floreasca nr 169A, cladirea A, etaj 6, sector 1, Bucuresti, in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data la care a luat nastere situatia contestata. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamantie.

14.3 Reclamatiile referitoare la esantioanele castigate, ulterioare momentului acceptarii si primirii esantioanelor de catre persoana castigatoare, nu vor fi luate in considere de catre Organizator.

14.4 Deciziile Organizatorului privind Campania sunt definitive si aplicabile tuturor Participantilor.

14.5  Esantioanele neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

14.6  Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre  instantele judecatoresti din Bucuresti.

14.7 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.  

 

 

 

ORGANIZATOR:
L’Oreal Romania SRL.
Vanya Panayotova
Administrator